Convocatòries de Fundació Barberà Promoció

En aquest apartat hi trobareu totes les convocatòries, així com les bases i les sol·licituds normalitzades per prendre part en els processos de selecció de la Fundació Barberà Promoció:

Instància Registre Documentació

Procediment de selecció i contractació personal Fundació Barberà Promoció aprovat pel patronat el 24 d'abril del 2017

CONVOCATÒRIES OBERTES:

Tècnic/a de suport d'anàlisi i planificació:

 

Borsa de Tècnic/a d'orientació sociolaboral i dinamització comunitària:

 

CONVOCATÒRIES RESTRINGIDES:

Director/a Tècnic/a:

 

RESULTAT CONVOCATÒRIES, LLISTAT DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES 2019:

Tècnic/a de Foment de l'Economia Social i Solidària :

Dinamitzador Ocupacional Escola CEP:

RESULTAT CONVOCATÒRIES, LLISTAT DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES 2018:

Tècnic/a de Foment de l'Economia Social i Solidària :

Plans d'ocupació "Tècnic/a de suport d'anàlisi i planificació" :

Plans d'ocupació "Monitor del lleure infantil i juvenil - Especialització Vetllador/"a:

Plans d'ocupació "Tècnic/a de suport d'anàlisi i planificació" vinculat al "Programa complementari de foment de l'ocupació local 2017/2018" :

Plans d'ocupació "Tècnic/a d'Integració Social" vinculat al "Programa complementari de foment de l'ocupació local 2017/2018" :

Plans d'ocupació "Tècnic/a Prospector RSC" vinculat al "Programa complementari de foment de l'ocupació local 2017/2018" 

Plans d'ocupació "Tècnic/a d'Integració Social" coordinació i gestió dels dos economats d'aliments del municipi:

Curs Informador/a de Servei Assessorament Energètic :

Plans d'ocupació "Muntatge i manteniment de xarxes d'aigues" :

 

CONVOCATÒRIES TANCADES:

 

Per veure anteriors convocatòries, ja tancades, anteriors a 12 de juliol 2018 podeu consultar-les aquí.