CONVOCATÒRIES DE LA FUNDACIÓ BARBERÀ PROMOCIÓ:

En aquest apartat hi trobareu totes les convocatòries, així com les bases i les sol·licituds normalitzades per prendre part en els processos de selecció de la Fundació Barberà Promoció:

Instància Registre Documentació

Procediment de selecció i contractació personal Fundació Barberà Promoció aprovat pel patronat el 24 d'abril de 2017

Funcionament de la Borsa de Treball de la Fundació Barberà Promoció

Procediment de selecció i contractació personal Fundació Barberà Promoció aprovat pel patronat el 25 de maig de 2021- Actualització data 28 de maig de 2021

CONVOCATÒRIES OBERTES:

Convocatòria d'un/a Borsa de treball de Suport Tècnic de Formació  (Procés obert)

Convocatòria d'un/a Tècnic/a Orientador/a i Tutor/a de Projectes Singulars (Procés obert)

Convocatòria d'una Borsa de treball de suport en el servei de monitoratge per a l'atenció a la diversitat curs escolar 2021-2022 (Procés tancat)

Convocatòria d'un/a Tècnic/a de Recursos Humans (Procés tancat)

Convocatòria d'un/a Orientador/a Comunitari 2021-2022 (Procés tancat)

Convocatòria de Dinamitzador/a Ocupacional Escola CEP en el marc de plans d'ocupació amb finançament de l'Ajuntament de Barberà del Vallès 2021 (Procés tancat)

Convocatòria Borsa de treball de Tècnic/a d'intervenció joves projecte vinculat al programa APROP AMB (Procés tancat, Borsa de treball oberta) 

2ª Convocatòria de Suport tècnic intermediació laboral (Procés tancat, Borsa de treball oberta)

2ª Convocatòria d'Agents de civisme (Procés tancat, Borsa de treball oberta)

Borsa de treball per Formador/a de mòduls de formació bàsica adreçats a persones joves (Procés tancat, Borsa de treball oberta)

Borsa de treball per Formador/a dels mòduls de formació professional del PFI en l'especialitat de vivers i jardins (Procés tancat, Borsa de treball oberta)

 

CONVOCATÒRIES RESTRINGIDES:

Director/a Tècnic/a (Procés tancat)

RESULTAT CONVOCATÒRIES, LLISTAT DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES 2020:

Convocatòria de Tècnic/a dinamitzador/a de coordinació de projecte vinculat al Pla de Xarxa de Govern Locals, del Programa Treball, Talent i Tecnologia, subvencionat per la DIBA (Procés tancat) 

Convocatòria de Peó de jardineria en el marc de plans d'ocupació amb finançament de l'Ajuntament de Barberà del Vallès 2021 (Procés tancat)

Convocatòria d'Administratiu d'arxiu en el marc de plans d'ocupació amb finançament de l'Ajuntament de Barberà del Vallès 2021 (Procés tancat)

Convocatòria de Tècnic/a dinamitzador/a i de coordinació de projecte (Procés tancat)

Convocatòria de Tècnic/a en comunicació (Procés tancat)

Convocatòria de Tècnic/a d'observatori econòmic i social (Procés tancat)

3ª Convocatòria de Auxiliars de Monitoratge per a l'atenció a la diversitat (Procés tancat)

Convocatòria de Auxiliar de Monitoratge per a l'atenció a la diversitat (Procés tancat, Borsa de treball tancada)

Borsa de Tècnic/a d'orientació sociolaboral i dinamització comunitària (Procés tancat, Borsa de treball tancada)

Convocatòria Tècnic/a en emprenedoria i empresa (Procés tancat)

Convocatòria d'Agents de civisme  (Procés tancat)

Convocatòria de Tècnic/a de contractació de pública  (Procés tancat)

Suport tècnic comerç  (Procès tancat)

Suport tècnic intermediació laboral  (Procés tancat)

Suport tècnic polígons  (Procés tancat)

Suport tècnic transició energètica  (Procés tancat)

BORSA de Tècnic en comunicació  (Procés tancat)

Tècnic/a orientador/a tutor/a  (Procés tancat)

 

RESULTAT CONVOCATÒRIES, LLISTAT DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES 2019:

2ª Convocatòria de Auxiliars de Monitoratge per a l'atenció a la diversitat  (Procés tancat)

Borsa de Treball formadors  (Procés tancat)

Formador de Jardineria  (Procés tancat)

2ª convocatòria Formador/a Curs 19/FOAP/443/0160412/001-ADGG0408 - Operacions Auxiliars de Serveis Administratius i Generals-1  (Procés tancat)

Auxiliars de Monitoratge per a l'atenció a la diversitat  (Procés tancat)

Formador/a Curs 19/FOAP/443/0160412/001-ADGG0408 - Operacions Auxiliars de Serveis Administratius i Generals-1  (Procés tancat)

Formador/a Curs 19/FOAP/443/0160412/001-ADGG0408 - Operacions Auxiliars de Serveis Administratius i Generals-2  (Procés tancat)

Formador/a Curs 19/FOAP/443/0160412/001-ADGG0408 - Operacions Auxiliars i de Magatzem en Indústries i Laboratoris Químics-1  (Procés tancat)

Formador/a Curs 19/FOAP/443/0160412/001-ADGG0408 - Operacions Auxiliars i de Magatzem en Indústries i Laboratoris Químics-2  (Procés tancat)

Formador/a Accions Formatives (FOAP 2019): 19/FOAP/443/0160412/002/005/014-FCOS02 - Formació complemetària - Prevenció de Riscos laborals , 19/FOAP/443/0160412/010/011/012-COML0110 Certificat de profesionalitat activitats auxiliars de magatzem  (Procés tancat)

Tècnic/a de suport a programes ocupacionals  (Procés tancat)

Suport tècnic en informàtica  (Procés tancat)

Tècnic en comunicació  (Procés tancat)

Administratiu/va (Procés tancat)

Tècnic/a d'intermediació laboral  (Procés tancat)

Tècnic/a de formació  (Procés tancat)

Tècnic/a informàtica i comunicació (Procés tancat)

Administratiu/va (Procés tancat)

Tècnic/a de suport d'anàlisi i planificació (Procés tancat)

Tècnic/a de Foment de l'Economia Social i Solidària  (Procés tancat)

Dinamitzador Ocupacional Escola CEP (Procés tancat)

RESULTAT CONVOCATÒRIES, LLISTAT DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES 2018:

Tècnic/a de Foment de l'Economia Social i Solidària (Procés tancat)

Plans d'ocupació "Tècnic/a de suport d'anàlisi i planificació" (Procés tancat)

Plans d'ocupació "Monitor del lleure infantil i juvenil - Especialització Vetllador/"a (Procés tancat)

Plans d'ocupació "Tècnic/a de suport d'anàlisi i planificació" vinculat al "Programa complementari de foment de l'ocupació local 2017/2018" (Procés tancat)

Plans d'ocupació "Tècnic/a d'Integració Social" vinculat al "Programa complementari de foment de l'ocupació local 2017/2018" (Procés tancat)

Plans d'ocupació "Tècnic/a Prospector RSC" vinculat al "Programa complementari de foment de l'ocupació local 2017/2018" (Procés tancat)

Plans d'ocupació "Tècnic/a d'Integració Social" coordinació i gestió dels dos economats d'aliments del municipi (Procés tancat)

Curs Informador/a de Servei Assessorament Energètic (Procés tancat)

Plans d'ocupació "Muntatge i manteniment de xarxes d'aigues" (Procés tancat)

CONVOCATÒRIES TANCADES:

 

Per veure anteriors convocatòries, ja tancades, anteriors a 12 de juliol 2018 podeu consultar-les aquí.