CONVOCATÒRIES DE LA FUNDACIÓ BARBERÀ PROMOCIÓ:

En aquest apartat hi trobareu totes les convocatòries, així com les bases i les sol·licituds normalitzades per prendre part en els processos de selecció de la Fundació Barberà Promoció:

Instància Registre Documentació

Procediment de selecció i contractació personal Fundació Barberà Promoció aprovat pel patronat el 24 d'abril del 2017

Funcionament de la Borsa de Treball de la Fundació Barberà Promoció

CONVOCATÒRIES OBERTES:

 

Convocatòria de Tècnic/a en comunicació (Procès obert)

Convocatòria de Tècnic/a d'observatòri economic i social (Procès obert)

3ª Convocatòria de Auxiliars de Monitoratge per a l'atenció a la diversitat (Procès obert)

2ª Convocatòria de Suport tècnic intermediació laboral (Procès tancat, Borsa de treball oberta)

2ª Convocatòria d'Agents de civisme (Procès tancat, Borsa de treball oberta)

Borsa de treball per Formador/a de mòduls de formació bàsica adreçats a persones joves (Procès tancat, Borsa de treball oberta)

Borsa de treball per Formador/a dels mòduls de formació professional del PFI en l'especialitat de vivers i jardins (Procès tancat, Borsa de treball oberta)

Convocatòria de Auxiliar de Monitoratge per a l'atenció a la diversitat (Procès tancat, Borsa de treball oberta)

 

Borsa de Tècnic/a d'orientació sociolaboral i dinamització comunitària (Procès tancat, Borsa oberta)

CONVOCATÒRIES RESTRINGIDES:

Director/a Tècnic/a (Procès tancat)

RESULTAT CONVOCATÒRIES, LLISTAT DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES 2020:

Convocatòria Tècnic/a en emprenedoria i empresa (Procès tancat)

Convocatòria d'Agents de civisme  (Procès tancat)

Convocatòria de Tècnic/a de contractació de pública  (Procès tancat)

Suport tècnic comerç  (Procès tancat)

Suport tècnic intermediació laboral  (Procès tancat)

Suport tècnic polígons  (Procès tancat)

Suport tècnic transició energètica  (Procès tancat)

BORSA de Tècnic en comunicació  (Procès tancat)

Tècnic/a orientador/a tutor/a  (Procès tancat)

 

RESULTAT CONVOCATÒRIES, LLISTAT DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES 2019:

2ª Convocatòria de Auxiliars de Monitoratge per a l'atenció a la diversitat  (Procès tancat)

Borsa de Treball formadors  (Procès tancat)

Formador de Jardineria  (Procès tancat)

2ª convocatòria Formador/a Curs 19/FOAP/443/0160412/001-ADGG0408 - Operacions Auxiliars de Serveis Administratius i Generals-1  (Procès tancat)

Auxiliars de Monitoratge per a l'atenció a la diversitat  (Procès tancat)

Formador/a Curs 19/FOAP/443/0160412/001-ADGG0408 - Operacions Auxiliars de Serveis Administratius i Generals-1  (Procès tancat)

Formador/a Curs 19/FOAP/443/0160412/001-ADGG0408 - Operacions Auxiliars de Serveis Administratius i Generals-2  (Procès tancat)

Formador/a Curs 19/FOAP/443/0160412/001-ADGG0408 - Operacions Auxiliars i de Magatzem en Indústries i Laboratoris Químics-1  (Procès tancat)

Formador/a Curs 19/FOAP/443/0160412/001-ADGG0408 - Operacions Auxiliars i de Magatzem en Indústries i Laboratoris Químics-2  (Procès tancat)

Formador/a Accions Formatives (FOAP 2019): 19/FOAP/443/0160412/002/005/014-FCOS02 - Formació complemetària - Prevenció de Riscos laborals , 19/FOAP/443/0160412/010/011/012-COML0110 Certificat de profesionalitat activitats auxiliars de magatzem  (Procès tancat)

Tècnic/a de suport a programes ocupacionals  (Procès tancat)

Suport tècnic en informàtica  (Procès tancat)

Tècnic en comunicació  (Procès tancat)

Administratiu/va (Procès tancat)

Tècnic/a d'intermediació laboral  (Procès tancat)

Tècnic/a de formació  (Procès tancat)

Tècnic/a informàtica i comunicació (Procès tancat)

Administratiu/va (Procès tancat)

Tècnic/a de suport d'anàlisi i planificació (Procès tancat)

Tècnic/a de Foment de l'Economia Social i Solidària  (Procès tancat)

Dinamitzador Ocupacional Escola CEP (Procès tancat)

RESULTAT CONVOCATÒRIES, LLISTAT DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES 2018:

Tècnic/a de Foment de l'Economia Social i Solidària (Procès tancat)

Plans d'ocupació "Tècnic/a de suport d'anàlisi i planificació" (Procès tancat)

Plans d'ocupació "Monitor del lleure infantil i juvenil - Especialització Vetllador/"a (Procès tancat)

Plans d'ocupació "Tècnic/a de suport d'anàlisi i planificació" vinculat al "Programa complementari de foment de l'ocupació local 2017/2018" (Procès tancat)

Plans d'ocupació "Tècnic/a d'Integració Social" vinculat al "Programa complementari de foment de l'ocupació local 2017/2018" (Procès tancat)

Plans d'ocupació "Tècnic/a Prospector RSC" vinculat al "Programa complementari de foment de l'ocupació local 2017/2018" (Procès tancat)

Plans d'ocupació "Tècnic/a d'Integració Social" coordinació i gestió dels dos economats d'aliments del municipi (Procès tancat)

Curs Informador/a de Servei Assessorament Energètic (Procès tancat)

Plans d'ocupació "Muntatge i manteniment de xarxes d'aigues" (Procès tancat)

CONVOCATÒRIES TANCADES:

 

Per veure anteriors convocatòries, ja tancades, anteriors a 12 de juliol 2018 podeu consultar-les aquí.