CONVOCATÒRIES DE LA FUNDACIÓ BARBERÀ PROMOCIÓ:

En aquest apartat hi trobareu totes les convocatòries, així com les bases i les sol·licituds normalitzades per prendre part en els processos de selecció de la Fundació Barberà Promoció:

Instància Registre Documentació

Procediment de selecció i contractació personal Fundació Barberà Promoció aprovat pel patronat el 24 d'abril del 2017

Funcionament de la Borsa de Treball de la Fundació Barberà Promoció

CONVOCATÒRIES OBERTES:

2ª Convocatòria d'Agents de civisme

Convocatòria d'Agents de civisme

Convocatòria de Tècnic/a de contractació de pública

 

2ª Convocatòria de Suport tècnic intermediació laboral

Borsa de treball per Formador/a de mòduls de formació bàsica adreçats a persones joves 

Borsa de treball per Formador/a dels mòduls de formació professional del PFI en l'especialitat de vivers i jardins

 

 CONVOCATÒRIES RESTRINGIDES:

 

Director/a Tècnic/a:

 

RESULTAT CONVOCATÒRIES, LLISTAT DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES 2019:

Convocatòria de Auxiliar de Monitoratge per a l'atenció a la diversitat 

Suport tècnic comerç

Suport tècnic intermediació laboral

Suport tècnic polígons:

Suport tècnic transició energètica:

BORSA de Tècnic en comunicació:

Tècnic/a orientador/a tutor/a:

2ª Convocatòria de Auxiliars de Monitoratge per a l'atenció a la diversitat:

Borsa de Treball formadors

Formador de Jardineria

2ª convocatòria Formador/a Curs 19/FOAP/443/0160412/001-ADGG0408 - Operacions Auxiliars de Serveis Administratius i Generals-1

Auxiliars de Monitoratge per a l'atenció a la diversitat:

 

Formador/a Curs 19/FOAP/443/0160412/001-ADGG0408 - Operacions Auxiliars de Serveis Administratius i Generals-1

Formador/a Curs 19/FOAP/443/0160412/001-ADGG0408 - Operacions Auxiliars de Serveis Administratius i Generals-2

Formador/a Curs 19/FOAP/443/0160412/001-ADGG0408 - Operacions Auxiliars i de Magatzem en Indústries i Laboratoris Químics-1

Formador/a Curs 19/FOAP/443/0160412/001-ADGG0408 - Operacions Auxiliars i de Magatzem en Indústries i Laboratoris Químics-2

Formador/a Accions Formatives (FOAP 2019): 19/FOAP/443/0160412/002/005/014-FCOS02 - Formació complemetària - Prevenció de Riscos laborals , 19/FOAP/443/0160412/010/011/012-COML0110 Certificat de profesionalitat activitats auxiliars de magatzem:

Tècnic/a de suport a programes ocupacionals:

Administratiu/va

Suport tècnic en informàtica

Tècnic en comunicació

Tècnic/a d'intermediació laboral:

Tècnic/a de formació:

Tècnic/a informàtica i comunicació:

Borsa de Tècnic/a d'orientació sociolaboral i dinamització comunitària:

Administratiu/va:

Tècnic/a de suport d'anàlisi i planificació:

Tècnic/a de Foment de l'Economia Social i Solidària :

Dinamitzador Ocupacional Escola CEP:

 

RESULTAT CONVOCATÒRIES, LLISTAT DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES 2018:

 

Tècnic/a de Foment de l'Economia Social i Solidària :

Plans d'ocupació "Tècnic/a de suport d'anàlisi i planificació" :

Plans d'ocupació "Monitor del lleure infantil i juvenil - Especialització Vetllador/"a:

Plans d'ocupació "Tècnic/a de suport d'anàlisi i planificació" vinculat al "Programa complementari de foment de l'ocupació local 2017/2018" :

Plans d'ocupació "Tècnic/a d'Integració Social" vinculat al "Programa complementari de foment de l'ocupació local 2017/2018" :

Plans d'ocupació "Tècnic/a Prospector RSC" vinculat al "Programa complementari de foment de l'ocupació local 2017/2018" 

Plans d'ocupació "Tècnic/a d'Integració Social" coordinació i gestió dels dos economats d'aliments del municipi:

Curs Informador/a de Servei Assessorament Energètic :

Plans d'ocupació "Muntatge i manteniment de xarxes d'aigues" :

CONVOCATÒRIES TANCADES:

 

Per veure anteriors convocatòries, ja tancades, anteriors a 12 de juliol 2018 podeu consultar-les aquí.