La Fundació Barberà Promoció, amb la col·laboració del Consorci AOC, té implementat el procediment per admetre factures electròniques (e.FACT), mitjançant el qual podeu enviar les vostres factures per via telemàtica. 

Això suposa una sèrie d'avantatges: 

Les factures electròniques tenen plena validesa legal i permeten prescindir del paper, amb un important estalvi de costos (d'impressió, transport, emmagatzematge ...), contribuint a crear un món més sostenible. 

Aporten una major eficiència en la gestió, s'eviten errors en les entrades manuals i es redueix el temps de tramitació. 

Podreu conèixer en tot moment quin és l'estat de tramitació de les vostres factures, si ja han estat registrades i acceptades, i podreu planificar millor la vostra tresoreria. 

 

Per enviar-nos les vostres factures en format electrònic cal que tingueu en compte els següents requeriments:

Només es podran admetre factures confeccionades d'acord amb les especificacions del format facturae (www.facturae.es), signades electrònicament mitjançant un certificat digital reconegut. Cliqueu aquí per accedir al detall dels requeriments tècnics.

Per més informació podeu consultar el Portal de suport e-FACT - Empreses.