Qui som?

Som l'àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, que integra les activitats desenvolupades per part de les empreses municipals Fundació Barberà Promoció i Actividades Integradas SA, des d’una perspectiva de promoció socioeconòmica, laboral i empresarial.


Què volem fer?

Volem contribuir al creixement social i econòmic del municipi i a la generació d’un entorn integrador, participatiu, igualitari i sostenible...

  • aprofitant les oportunitats del nostre territori per contribuir al seu desenvolupament social i econòmic.
  • dinamitzant el teixit econòmic industrial, dels comerços i de serveis del territori per a fer-los més competitius.
  • facilitant l’establiment de xarxes de cooperació entre empreses i professionals, per tal de crear i aprofitar sinèrgies que permetin consolidar el desenvolupament del territori.
  • afavorint la cooperació entre el món productiu i la universitat.
  • assessorant a les empreses perquè puguin innovar en els seus processos productius.
  • implementant programes i projectes per a la millorar de l’ocupabilitat i qualificació professional de la ciutadania.
  • orientant a les persones sobre els camins laborals i formatius per a millorar el seu desenvolupament personal i professional.
  • facilitant la integració dels diferents col·lectius al mercat de treball.
  • adequant la qualificació dels professionals a les necessitats de l’empresa.
  • fent créixer el sentiment de contribució al desenvolupament local per part del conjunt de persones treballadores i emprenedores, així com de les seves organitzacions, al territori.

... construint, entre tots, un nou model productiu amb millor projecció de futur per a l’economia de Barberà del Vallès.


D'on venim?

Els inicis

L'any 1988 va néixer la Iniciativa de Promoció Econòmica i Social (IPES) dins el marc de l'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Barberà del Vallès. Dos anys més tard, es va crear l'empresa municipal Actividades Integradas, S.A. (AISA), situada a la zona dels polígons industrials i amb l'objectiu d'ocupar-se tant de l’elaboració de plans concrets d’actuació per al desenvolupament i la promoció econòmica de la ciutat, com de l’organització d’activitats de formació per a empreses i la promoció de l'habitatge i del sòl industrial.

El juliol de 1998 es decidí crear la Fundació Barberà Promoció amb l’objectiu de desenvolupar,  un seguit d’accions que afavorissin l'ocupació al municipi. Des d’ençà, aquesta tasca de promoció econòmica del territori s’ha anat estructurat en dues entitats diferenciades que es troben sota la responsabilitat de la Regidoria de Promoció Econòmica:

Dues iniciatives, un únic objectiu

Per un costat, la Fundació Barberà Promoció ha tingut com a prioritat implementar totes les polítiques actives d’ocupació, programes, projectes i actuacions que afavorissin la situació social, laboral, professional i econòmica de la ciutadania del territori. Mentre que d’altra banda, la tasca d’AISA s’ha focalitzat en l’entorn empresarial, encaminant-se a: fomentar la innovació i la competitivitat del territori, promoure la creació de xarxes empresarials i configurar un espai de trobada i intercanvi entre el teixit empresarial i les administracions. 

Així doncs, ambdues entitats han compartit la voluntat de contribuir al creixement i desenvolupament econòmic i social de Barberà del Vallès, portant a terme actuacions que permetessin incrementar la riquesa i la qualitat de vida del municipi. És per això que és necessari compartir sinergies i accions per optimitzar recursos i donar una imatge de servei integral, orientat als seus públics en l’àmbit global.


Una imatge més integradora i dinàmica

Amb la voluntat d’unificar i millorar la imatge i la projecció d’ambdues entitats, a principis de l’any 2009 es posà en marxa un estudi per identificar aspectes relacionats amb la gestió de la comunicació, la imatge i els valors que ambdues institucions transmetien als seus públics. Els resultats d’aquesta anàlisi han permès la creació d’una única marca corporativa que integra les activitats, els serveis i els valors que les defineixen: Fundació Barberà Promoció.

Els valors associats a aquesta imatge corporativa són: innovació, servei, dinamisme, proximitat, activitat, impuls i desenvolupament. La Fundació Barberà Promoció esdevé, des de la seva creació, la marca que representa l'Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Barberà del Vallès.