Recursos per al pas de l'escola al treball del jovent

Escola Treball - Fundació Barberà Promoció

Sabem que els primers passos en la incursió cap al món laboral són els més durs i desconcertants a causa de la poca experiència de la qual es parteix. Us recolzem en la vostra recerca de feina en aquesta part del procés, i us oferim formació i coneixement sobre les professions més sol·licitades actualment en el mercat. D’aquesta manera oferim personal qualificat i adaptat a les necessitats imperants al món empresarial, ajustant l’oferta a la demanda.

Sempre hi haurà algú al vostre costat.