Sóc jove i desitjo orientació | Joves en transició escola - treball

Sóc jove i desitjo orientació

Tutories adreçades a joves en fase de transició de l’escola al treball que ofereixen informació, orientació i acompanyament per facilitar l’entrada al món laboral i/o iniciar un itinerari formatiu. S’adapten totalment a les característiques dels joves a atendre i contemplen diverses actuacions:

  • Entrevista individual d’orientació, per analitzar els interessos, perfil i demanda del/de la jove
  • Acompanyament individual i/o grupal, per acompanyar al/la jove en la recerca de formació i/o feina

Aquestes tutories vetllen per posar en contacte al/la jove amb tots els serveis i programes que es realitzen a Barberà Promoció i en la població de Barberà del Vallès en general, o amb altres serveis i que pel seu perfil puguin ser d'interès pel/per a la jove. Prioritàriament i, si s'escau, les accions que es realitzen específicament per a l'atenció de joves i que són:

Es pot utilitzar aquest servei en el moment que es desitgi, sol·licitant hora per una entrevista individual.