Comissió de Transició Escola Treball - CTET

Comissió Escola Treball - Fundació Barberà Promoció

Aquesta comissió del Consell Municipal d'Educació - CME de l’ Ajuntament de Barberà del Vallès té els següents objectius:

 • Facilitar la transició de l'escola al treball.
 • Iniciar i/o continuar processos d'orientació professional.
 • Promoure la continuïtat formativa i/o retorn al sistema educatiu reglat.
 • Impulsar la inserció laboral dels i de les joves.
 • Detectar les necessitats d'actuació per afavorir el procés de transició.

 

En la CTET hi ha diverses línies d’actuació, que són:

 • Tutories de transició escola treball.
 • Coneixement Ocupacions Barberà - COB.
 • Suport a mares i pares.
 • Impuls de l'Economia Social i Solidària i l'Emprenedoria als Instituts de Barberà del Vallès.

 

Els/les membres que formen la CTET en el curs 2018-2019, són:

 • Representant AMPA del Institut Can Planas de Barberà del Vallès.
 • Representant AMPA del Institut La Romànica de Barberà del Vallès.
 • Representant del Centre de Formació d'Adults de Barberà del Vallès.
 • Representants de Fundació Barberà Promoció.
 • Representant Institut Bitàcola de Barberà del Vallès.
 • Representant Institut Can Planas de Barberà del Vallès.
 • Representant Institut La Romànica de Barberà del Vallès.
 • Representants Recuperem Barberà.
 • Representant Secció de Col.lectius Socials i Cultura de l'Ajuntament de Barberà del Vallès.
 • Representant Secció d'Educació, 1a Infància i Família de l'Ajuntament de Barberà del Vallès.
 • Representant Secció Serveis Socials i Salut de l'Ajuntament de Barberà del Vallès.
 • Representat Sector Entitats Esportives del Consell Municipal d'Educació de Barberà del Vallès.
 • Representant Sector de Mares i Pares del Consell Municipal d'Educació de Barberà del Vallès.
 • Representant dels Serveis Educatius del Vallès Occidental del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Per a més informació, trucar al telèfon 937 192 837 Servei d'Escola Treball o contactar amb: escolatreball@barberapromocio.cat