Àrees de l'Ajuntament de Barberà del Vallès

Logo Ajuntament de Barberà

Llistat d'equipaments i recursos d'interès de l'Ajuntament de Barberà del Vallès.

Punts de trobada, recursos, agenda d'activitats i informació que s'adreça al jovent de la ciutat.

Activitats que s'adrecen a la ciutadania de Barberà del Vallès, serveis d’atenció als adolescents i les seves famílies, així com serveis d'atenció personal, serveis jurídics, a la dona, etc.

Generalitat de Catalunya

Logo Generalitat de Catalunya

Informació de tota la formació reglada que es pot fer a Catalunya. Des d'infantil, fins a educació secundària obligatòria (ESO), PFI, batxillerat, formació professional, educació d'adults, formació d'idiomes, etc.

Tota la informació de l'Institut Obert de Catalunya, la pàgina web del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que et permet estudiar on-line el Graduat d'Educació Secundària, batxillerat, Cicles formatius de formació professional, i accés a cicles de grau superior, així com formació no reglada.

Recursos per a personal tècnic

Recursos personal tècnic

L'atur i l'abandonament escolar entre els joves ha fet de l'orientació i la formació professional una prioritat per a les diferents administracions públiques. Per proximitat, per coneixement, per implicació i per interès, són els ajuntaments els que poden posar l'accent a fer més eficient la relació entre els recursos del territori i aportar una visió global de la realitat que els envolta, conjuntament amb el Departament d'Ensenyament i agents socials arrelats al territori.

'Aprenent més', és un recurs de l'Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona on es recullen sis històries de vida on joves que no han acabat l'ESO i adults dialoguen al voltant del procés que va de l'escola al món laboral. Les intervencions van des del vessant més personal als aspectes més comunitaris, com les característiques del nostre sistema educatiu, l'empresariat, i els agents implicats en el procés de transició.

El present document formula un marc d’actuacions orientades a construir un sistema interrelacionat, coherent i eficient dels actuals subsistemes de formació professional a Catalunya. El document, realitzat pel Consell Català de Formació Professional de la Generalitat de Catalunya, proposa mesures concretes pel període 2013-16 que permetin obtenir un sistema integrat, eficient i sostenible de la Formació Professional.