Formació per a joves

Els Programes de Formació i Inserció - PFI, s’adrecen a joves d’entre 16 i 21 anys que no han assolit l’Educació Secundària Obligatòria – ESO.

Certificat de professionalitat de nivell 2 d'Instal.lació i manteniment de jardins i zones verdes va adreçat a joves d'entre 16 i 29 anys que volen especialitzar-se en el sector agrari.

El Programa Integral va adreçat a joves d’entre 16 i 29 anys que necessiten un procés de reflexió i d’orientació per redirigir les seves trajectòries educatives i/o professionals. Aquest programa no s'ofereix en el curs 2018-2019.