L’Escola CEP s’ocupa d’acompanyar en la cerca de feina i/o formació, millorar l’ocupabilitat, activar prelaboralment i treballar pel   

Cultiu d’Empoderament Professional i Personal

En la programació de les activitats que ofereix es tenen en compte 4 principis bàsics que són:

- Orientar sociolaboralment per a la millora del perfil professional
- Realitzar les activitats potenciant la pràctica de les arts i els oficis
- Promoure el contacte amb la natura, els hàbits saludables i consum responsable
- Potenciar la xarxa entre les persones per créixer fent comunitat

S’ofereix dins de l’Àrea d’Orientació i Acompanyament Sociolaboral de la Fundació Barberà Promoció i està subvencionada per l’Ajuntament de Barberà del Vallès, la Fundació Barberà Promoció  i programes d’orientació subvencionats o cofinanciats per la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

Poden participar-hi les persones demandants d’ocupació i que necessiten suport en la cerca de feina i/o formació,   així com les persones ocupades que volen millorar la seva situació laboral, contactant a: 

orientacio@barberapromocio.cat

937192837 Ext. 712

 662309029

Es poden seguir les activitats que s’hi realitzen a:
@fundaciobarberapromocio_bdv
www.barberapromocio.cat

Els serveis que ofereix l’Escola CEP són:

 

 

I - Acompanyaments individuals: 

Tutories personalitzades per acompanyar en la cerca de feina i/o formació. L'atenció es realitza en xarxa, si s’escau, amb altres serveis locals que atenen a la persona

 

II - Espai de recerca de feina Feinateca:

Ofereix recursos i acompanyament (individual i/o grupal) amb personal especialitzat, per facilitar la cerca de feina i/o formació

 

III - Tallers grupals:

Al llarg de cada trimestre es realitzen tallers de diverses temàtiques:

  • Tallers d’Orientació laboral: Defineix el teu objectiu professional, CV, Entrevista de selecció, ...
  • Tallers per enfortir Competències bàsiques: Grup de conversa en català, Certificats digitals, Drets i Deures laborals,...
  • Tallers de Desenvolupament competencial: PNL per parlar en positiu, Competències clau amb tècniques teatrals i música, ADIM- Activa’t Dibuixant Música, Gestió emocional amb el moviment corporal,...
  • Tallers per Visualitzar ocupacions i Mercat de treball: Coneixement d’ocupacions industrials, Situació del mercat de treball, Visites i Pràctiques a empreses,...
  • Tallers de Dinamització Comunitària: Coneixement i visites a recursos del municipi i de l’entorn com el SIAD- Servei d'Informació i Atenció a la Dona, CFA - Centre de Formació d'Adults, CPNL - Consorci per la Normalització Lingüística,  Serveis d'Acollida a població Nouvinguda, Servei d'Assessorament Energètic, Servei de Participació Ciutadana, TMC - Teatre Municipal Cooperativa, SABEMSA - Serveis i Aigües de Barberà, Entitats Socials,...
  • Tallers d’Activació per la millora de l’ocupabilitat:

                          Espai Taller Horta i Jardineria 
                          Espai Taller Arts i Oficis: Restauració de fusta

 

CLICA i consulta el calendari d’activitats grupals per aquest trimestre        

 

També pot interessar: