¿Quines són les professions més sol·licitades?

Professions - Fundació Barberà Promoció

Disposem d’informació que us permetrà conèixer saber quin és l’estat actual del mercat, en relació a la demanda professional per part de les empreses. D’aquesta manera podreu conèixer què els interessa i decidir quina és l’especialització o formació per la qual optareu per cobrir les demandes laborals del mercat.

Formació és ocupació

  • Evolució de les ocupacions
  • Tendències de les ocupacions
  • Ocupacions de futur
  • Fitxes situació de les ocupacions
  • De què puc treballar?