Gestió tècnica i econòmica

Gestió Tècnica

Pla de desenvolupament Econòmic de Barberà del Vallès 2021-2023 - Informe de seguiment i avaluació

Pla de Desenvolupament Econòmic, Comerç i Ocupació de Barberà del Vallès 2018-2020 - Informe de seguiment i avaluació

 

Gestió Econòmica