Gestió tècnica i econòmica

Gestió Tècnica

Pla de Desenvolupament Econòmic, Comerç i Ocupació de Barberà del Vallès 2018-2020

Informe avalució accions Pla Desenvolupament Econòmic Comerç i Ocupació exercici 2018-2020

Gestió Econòmica