La Comissió Sociolaboral (CSL) segueix treballant per millorar la situació sociolaboral de la ciutadania


Aquest mes de juny s’han dut a terme 3 reunions de la Comissió Sociolaboral (CSL) amb l’objectiu de seguir treballant i millorant la situació sociolaboral de la ciutadania de Barberà del Vallès.

La CSL, dinamitzada per la Fundació Barberà Promoció, està  formada per diversos ens locals per tal de garantir una visió i capacitat d’intervenció més àmplia i compartida; actualment, compta amb 5 GAX (Grups d’Atenció en Xarxa) que vetllen per millorar la realitat social i laboral de la població que necessita atenció, a partir del seguiment d’un Grup Tècnic que es reuneix trimestralment.

En aquest sentit, les reunions que s’han realitzat han estat les següents:

  • La primera d’elles, en data 15 de juny, va ser del Grup d’Atenció en Xarxa que tracta els temes relacionats amb la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) i Ingrés Mínim Vital (IMV); la reunió va servir per debatre i aclarir temes de gestió al sol·licitar aquestes ajudes i buscar solucions per oferir la millor atenció. En aquest grup hi participen membres de l’OTG de Barberà del Vallès, de Serveis Socials, del SIAD i de la Fundació Barberà Promoció.
  • La segona reunió va tenir lloc el 21 de juny, i la va realitzar el GAX Nouvingudes. Aquest Grup d’Atenció en Xarxa vetlla per l’atenció coordinada de la població nouvinguda de Barberà. En el grup hi participen de l’Oficina de Convivència i Participació Ciutadana, de Serveis Social, del Centre de Formació d’Adults i del Centre de Normalització Lingüística de Barberà del Vallès i de la Fundació Barberà Promoció.
  • Per últim, el dia 22, va tenir lloc la reunió del Grup Tècnic de la CSL, que es reuneix un cop per trimestre, i valora les línies d’actuació a treballar pels GAX en els següents mesos o altres actuacions a fer. En aquest grup hi participen representants dels serveis i ens locals amb atenció directa a les persones i que són: Representants de Serveis Socials, Representants del SIAD-– Servei Informació i Atenció a la Dona, Representants de l’Oficina de Salut, Alimentació i Benestar Animal, Representants de l’Oficina de Convivència i Participació Ciutadana, Representants d’Educació, Representants de la Secció de Col·lectius Socials i Cultura, Representants de l’OTG -SOC de Barberà del Vallès, Representants del Centre de Formació d’Adults de Barberà del Vallès, Representants de la Fundació Barberà Promoció i, si s’escau, membres que es preveu convidar segons temàtica a tractar i situació del moment.

 

 

Última reunió telemàtica realitzada de la Comissió Sociolaboral (CSL)

 


Categories: 

Comparteix aquesta notícia