FORMACIÓ REGLADA

Formació reglada - Fundació Barberà Promoció

Recursos d'educació

Àrea de Educació Ajuntament de Barberà del Vallès
Llistat d'instal·lacions i recursos d'interès de l'Àrea d'Educació de l'Ajuntament de Barberà del Vallès

Centre de formació d'adults - Barberà del Vallès
És una escola pública que depèn del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. En l'actualitat s'ofereixen cursos de: Cicle Instrumental, iniciació a les llengües catalana i castellana, Ensenyaments inicials d'Anglès i Informàtica, Graduat en Educació Secundària, Preparació a les Proves d'Accés a Grau Mitjà, Grau Superior i Accés a la Universitat per a majors de 25 anys, Competències per a la Societat de la Informació: Anglès i Informàtica.

Departament d'Ensenyament– Estudiar en Catalunya
Informació de tota la formació reglada que es pot fer a Catalunya. Des d'infantil, fins a educació secundària obligatòria, PQPI, batxillerat, formació professional, educació d'adults, formació d'idiomes

Institut Obert de Catalunya - IOC
Tota la informació de l'Institut Obert de Catalunya, la pàgina web del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que et permet estudiar de forma on-line el Graduat d'Educació Secundària, Batxillerat, cicles formatius de formació professional, accés a cicles de grau superior, així com formació no reglada

FORMACIÓ OCUPACIONAL - CONTÍNUA

Formació ocupacional - Fundació Barberà Promoció

Serveis de formació públics

Servei d'Ocupació de Catalunya - SOC ............ aturats / en actiu
El Servei d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya oferir cursos totalment subvencionats de formació contínua (persones que estan treballant), com per a persones que es troben en situació d'atur.

També ofereixen formació a distància mitjançant l'prorgama e-formació, que consta de més de 80 especialitats, d'entre 25 i 50 hores de durada.

CIFO. Centres d'innovació i formació ocupacional ............ aturats / en actiu
Els Centres d'Innovació i Formació Ocupacional (CIFO) són una xarxa de centres de formació ocupacional que pertanyen al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC).

Centren la seva activitat formativa en aquelles especialitats que corresponen a ocupacions altament demandades pels sectors econòmics i que, així mateix compten amb una escassa oferta formativa en el conjunt del territori de Catalunya.

Fundación Estatal per a la formació en el Treball ............ treballadors en actiu 
Oferta de cursos gratuïts per a treballadors ocupats (en actiu), finançats a través de la iniciativa de formació d'oferta d'àmbit estatal. La Fundació Tripartida està constituïda per l'Administració General de l'Estat, a través del Servei Públic d'Ocupació Estatal, i les organitzacions empresarials i sindicals més representatives.

CONFORCAT. Consorci per a la Formació Contínua a Catalunya ............ aturats / en actiu 
Pàgina amb la informació sobre la formació contínua que es desenvolupa a Catalunya, a través del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. El Consorci està integrat per la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Treball, i per les organitzacions sindicals i empresarials que tenen la consideració de ser més representatives en l'àmbit de Catalunya .

Sindicats i associacions empresarials

IDFO (UGT) ............ aturats / en actiu 
L'Institut per al desenvolupament de la Formació i l'Ocupació (IDFO), és una fundació privada sense ànim de lucre, creada per la UGT de Catalunya. L'IDFO proporciona eines i instruments que els permetran l'adquisició de competències, habilitats i coneixements dirigits ala millora permanent de la qualificació professional que els possibilita accedir i mantenir una ocupació de qualitat.

Fundació Paco Puerto (CCOO) ............ aturats / en actiu 
A través de la Fundació per a la Formació i l'estudi Paco Puerto (antic CEPROM), CCOO dóna resposta a les necessitats de qualificació dels treballadors i treballadores, millora les condicions d'accessos a la coupación a partir de l'orientació professional i facilita la promoció professional.

CIESC, Consell Intersectorial d'empresaris ............ aturats / en actiu 
El CIESC és una federació d'associacions d'empresaris de diferents sectors industrials, comercials i de serveis. Té com a objectiu representar els seus associats i promoure el progrés del teixit empresarial, mitjançant la formació, promoció de la innovació, la internacionalització i la recerca, entre d'altres.

Foment Formació – Foment del Treball nacional ............ aturats / en actiu 
Foment Formació és el centre de formació de Foment del Treball (Confederació d'Organitzacions Empresarials i Empreses de Catalunya), situat al centre de Barcelona.

PIMEC ............ treballadors en actiu 
PIMEC és la patronal que representa les micro, petites i mitjanes empreses i els autònoms de Catalunya. Representa totes les pimes de Catalunya i compta amb socis individuals i més de 300 socis col · lectius, com gremis i associacions empresarials.

Centre Metal·lúrgic ............ aturats / en actiu 
El Centre Metal·lúrgic és l'Associació patronal de les empreses del sector metal · lúrgic. Estan integrats en el Centre Metal · lúrgic, els empresaris agrupats en els Gremis d'Instal · ladors d'Electricitat i Fontaneria i de tallers de Reparació d'Automòbils de Sabadell i Comarca, que gaudeixen de plena personalitat jurídica.

Fundacions i entitats

Femarec ............ aturats amb discapacitat
Fundació privada per l'atenció, formació i inserció social de les persones amb discapacitat psíquica i mental.

Plataformes de formació oberta per internet - Cursos massius

Miríada X 
Web que ofereix Cursos Online Massius en Obert (més coneguts com MOOC s) de forma gratuïta a través d'una plataforma oberta sense condicions, sense horaris, ni cap tipus de cost. Miríada X posa a disposició 1.242 Universitats iberoamericanes en un espai web en el qual puguin transmeter coneixement de forma lliure, per fomentar entre tots l'intercanvi d'experiències i idees entorn al mateix tema, conetados a través de la xarxa. Per seguir els cursos només cal inscriure.

Mooc (Massive Online Open Courses) 
MOOC és l'acrònim d'anglès de Massive Online Open Courses (o Cursos online massius i oberts). 
El canvi de les plataformes educatives tancades a entorns d'aprenentatge oberts ha suposat la possibilitat que milers de persones de tot el món seguint diferents iniciatives educatives.

Coursera 
Página web que permet visualitzar les conferències impatridas per professors de referència mundial, aprendre al propi ritme, provar els propis coneixements i reforçar els conceptes a través d'exercicis interactius. Els cursos estan dissenyats per dominar nous conceptes amb rapidesa i eficàcia. S'utilitza la interactivitat per assegurar la participació de l'estudiant, ajudar en la retenció a llarg termini i proporcionar retroalimentació freqüent, de manera que el propi usuari pugui monitoritzar el seu progrés i saber quan realment has dominat el material.