Torna al llistat
Borsa de treball de Dinamitzador/a del Punt Òmnia
Número de referència:
13910
Descripció:
Fundació Barberà Promoció obre convocatòria per la creació d'una Borsa de Treball de DINAMITZADOR/A del PUNT ÒMNIA:

TASQUES:

Tasques de suport a l'espai Aula Òmnia d'accés a les noves tecnologies de la Fundació Barberà Promoció:
- Dinamitzar el Punt Òmnia.
- Programar, planificar i realitzar els tallers per a diferents grups de persones usuàries.
- Donar informació de totes les activitats realitzades al Punt Òmnia.
- Supervisar les proves ACTIC.
- Donar suport al les persones usuàries del punt Òmnia per tal de resoldre qualsevol dubte
referent a les TIC.
- Estar en contacte amb la Xarxa Òmnia, per tal de saber que s’està fent a altres Punts Òmnia
i poder aplicar-ho al nostre.
- Administrar i tutoritzar l’aula Mentor.
- Estar en contacte amb els diferents tècnics de la Fundació per tal de detectar necessitats
formatives dels usuaris i donar a conèixer les accions que es fan des del Punt Òmnia.
- Registrar les accions realitzades amb les persones usuàries als aplicatius informàtics
corresponents

REQUISITS:

- Titulació: (tots 2 perfils són vàlids)
PERFIL 1:
-Estar en possessió d’una de les següents opcions:
- Títol de CFGS d’Integració Social o de la família professional de Serveis socioculturals i a
la comunitat o similar, o estar en condicions d’obtenir-ho en la data de termini de
presentació de les instàncies.
- Títol de Grau de Psicologia, Pedagogia, Psicopedagogia, Educació Social, Treball Social o
similar dins de l’àmbit de les ciències socials, o estar en condicions d’obtenir-ho en la
data de termini de presentació de les instàncies.
o
PERFIL 2:
Estar en possessió d’una de les següents opcions:
- Títol de CFGS de les següents Famílies Professionals: Informàtica i Comunicacions,
Imatge i so o similar, o estar en condicions d’obtenir-ho en la data de termini de
presentació de les instàncies.
- Grau dins els àmbits de: Informàtica, Telecomunicacions, Tecnologia i Multimèdia.
- Certificat de nivell C1 de català. En cas de no tenir-ho és passarà prova de nivell.

- Experiència:
Experiència per al PERFIL 1:
- 2 anys d’experiència professional com a docent, educador/a, dinamitzador/a o tècnic/a
(realitzant tasques relacionades amb formació en noves tecnologies).
Experiència per al PERFIL 2:
- 1 any d’experiència professional com a docent, educador/a o dinamitzador/a de noves
tecnologies.

CONDICIONS DE CONTRACTE:

- Contracte laboral temporal (fins la finalització del projecte)
- Jornada laboral parcial de 25 h/setmana.
- Horari: dilluns a divendres intensiu de matí i una tarda a la setmana.
- Sou: 1602,60 € bruts/mes ( grup professional B) o 1697,97 € bruts/mes(grup professional A2) per 14 pagues.


. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ:
La selecció de la persona candidata es farà segons el procediment intern de selecció de personal de l’entitat, que podeu consultar en aquest link: Procediment de selecció

Podeu consultar el procès al segúent enllaç: El funcionament de la borsa

.DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
• Sol·licitud d’admissió signada indicant la convocatòria/lloc de treball:
Sol·licitud
• Currículum Vitae.
• Vida laboral actualitzada (data d’expedició, com a màxim, d’un mes abans a la data
d’inici del termini de presentació d’instàncies).
• Fotocòpia DNI-NIE.
• Fotocòpia Certificat de nivell C1 de català.
• Fotocòpies dels documents conforme als requisits obligatoris i elements a valorar.
La persona seleccionada haurà d’aportar la compulsa dels següents documents: Fotocòpia del
DNI, fotocòpia del certificat de nivell C de català i fotocòpia de la titulació exigida.
Es pot fer arribar la documentació a la següent adreça electrònica:
rrhh@barberapromocio.cat

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES: del 20 al 30 de gener de 2023.
La llista provisional d’admesos i exclosos es publicarà el 31 de gener de 2023.
La llista definitiva d’admesos i exclosos es publicarà el 7 de febrer de 2023.
La data i hora de la prova pràctica i de les entrevistes i la data de publicació de la llista
definitiva de valoració de resultats s’aniran confirmant en les successives publicacions.

Tota la informació es publicarà a efectes informatius dels candidats a la pàgina web:
Convocatòries
Número de llocs:
1
Municipi:
BARBERÀ DEL VALLÈS
Experiència:
Si
Anys d'experiència:
1
Contracte:
Temporal
Duració del contracte:
Sou brut mensual:
0.00 €
Número de pagues:
14
Cotxe propi:
No
Moto propia:
No
Permís ciclomotor:
No
Salari mínim interprofessional:
No
Jornada laboral (horari):
()
Idiomes:
Català ( C1 ), Castellà ( C1 )