Torna al llistat
Secretari/a acadèmic/a
Número de referència:
13686
Descripció:
Centre de formació i ensenyament de formació professional, presencial i a distància ubicat a Barberà del Vallès, cerca un/a secretari/a acadèmic/a:

TASQUES:
- Custodiar les actes, llibres, arxius del centre docent i els documents oficials d’avaluació
- Tramitar, amb el vistiplau de la persona titular de la direcció, les certificacions que sol·licitin les persones interessades.
- Gestió i control dels expedients acadèmics de l'alumnat i custodiar, conservar i actualitzar els expedients, garantint la coincidència entre les dades contingudes a l'expedient de l'alumnat amb suport documental o informàtic i les dades que conformen l'expedient centralitzat, d’acord amb el nivell de protecció i seguretat establert a la normativa vigent.
- Conèixer detalladament la normativa educativa de FP de Grau Mitjà i Superior, ordenada per part del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, així com les actualitzacions d'aquesta.
- Donar suport administratiu als programes acadèmics utilitzats (ALEXIA i Classroom).
- Col·laboració amb el director a les gestions del centre.
- Prendre part en el procés d'elaboració del projecte educatiu del centre (PEC), de la programació general anual (PGA) i de les normes d'organització i de funcionament del centre (NOFC).
- Qualsevol altra funció que li pugui ser encomanada per la persona titular de la direcció, dins del seu àmbit de competències, o pels corresponents reglaments orgànics i disposicions vigents.

REQUISITS:
- Formació: Titulació universitària
- Experiència mínima de 2 anys en secretaria acadèmica. Preferiblement, a un centre de formació professional
- Idiomes: Català nivell C1. Molt valorable nivell C2
- Vehicle per arribar al lloc de feina
- Informàtica: Domini de Word, Excel, PPT, Base de Dades

CONDICIONS DE CONTRACTE:
Contracte indefinit
Incorporació immediata
Jornada completa 40h/setmana
Horari: 10-19h
Sou: 1750 euros bruts per 12 pagues (segons categoria laboral)
Número de llocs:
1
Municipi:
BARBERÀ DEL VALLÈS
Experiència:
Si
Anys d'experiència:
2
Contracte:
Indefinit
Duració del contracte:
Sou brut mensual:
1,750.00 €
Número de pagues:
12
Cotxe propi:
Si
Moto propia:
No
Permís ciclomotor:
No
Salari mínim interprofessional:
No
Jornada laboral (horari):
De dilluns a divendres (10-19h)
Idiomes:
Català ( C1 )
Formació reglada:
Grau, Llicenciatura universitària, Diplomatura universitària