Torna al llistat
Monitor/a de llar d'infants
Número de referència:
13617
Descripció:
Empresa de serveis educatius que gestiona Llars d'Infants, cerca un/a monitor/a de suport per una llar d'infants de Barberà del Vallès:

TASQUES:
- Assistir els alumnes de 0 a 3 anys d’acord al Projecte Educatiu de Centre de cada Llar i sota les directrius del personal docent.
- Preparar i adequar tots els espais necessaris per atendre els alumnes (aules per al descans, col·locació d’hamaques, control de la il·luminació, prevenció de sorolls, etc.)
- Preparar els infants per a l’estona del descans (canviar-los, acompanyar-los al servei, treure’ls-hi les sabates, comprovar que no quedin restes de menjar a la boca, etc.)
- Vetllar per la correcta digestió i higiene dels alumnes.
- Vetllar per l’adequat descans dels infants (prevenir angoixes, bressolar-los si s’escau, calmar-los si ploren, etc.)
- Despertar els infants, canviar-los els bolquers, rentar-los i pentinar-los.
- Educar els hàbits dels infants a nivell higiènic, alimentari, d'ordre i convivència, segons els casos.
- Estimular l’autonomia i capacitat d’autogestió dels alumnes i potenciar la relació afectiva amb els seus companys/es, afavorint el seu àmbit relacional.
- Promoure la participació activa dels infants en les diferents tasques implícites al seu quefer diari tenint en compte les seves limitacions.
- Ajudar a utilitzar i conservar correctament el material d’aula/menjador segons s’escaigui.
- Acompanyar en tot moment la mainada, de manera que no quedi cap espai o grup d’infants sense una persona que els supervisi.
- Informar de qualsevol incidència a l’equip de mestres i al coordinador/a d’equip en cas que n’hi hagi.
- Informar de l’evolució dels alumnes durant el temps de migdia omplint si s’escau la fitxa de seguiment de cada infant.
- Efectuar reunions amb l’equip docent quan sigui necessari.
- En general, vetllar per la seguretat i confortabilitat dels alumnes durant la seva estada a l’escola / institut i donar suport als mestres i/o professors dins i fora de l’aula segons les directrius de la Direcció del Centre.

REQUISITS:
Disposar el títol de monitor/a de lleure
Valorable experiència com a monitor/a
Imprescindible disposar del Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual actualitzat

CONDICIONS DE CONTRACTE:
Contracte eventual per substitucions
Incorporació immediata - segons substitucions
Jornada parcial: màxim 20h/setmana
Horari: Dilluns a divendres de 11-15h
Sou: 705 euros bruts mensuals per 20h/setmanals
Lloc: Llars d'infants de Barberà del Vallès
Número de llocs:
1
Municipi:
BARBERÀ DEL VALLÈS
Experiència:
No
Contracte:
Temporal
Duració del contracte:
Substitucións segons necessitats del servei
Sou brut mensual:
705.00 €
Número de pagues:
Cotxe propi:
No
Moto propia:
No
Permís ciclomotor:
No
Salari mínim interprofessional:
No
Jornada laboral (horari):
De dilluns a divendres (11-15h)