Torna al llistat
Dinamitzador/a Ocupacional Escola CEP
Número de referència:
13513
Descripció:
Fundació Barberà Promoció, en el marc de Plans d'Ocupació amb finançament de l'Ajuntament de Barberà del Vallès 2020-2021, cerca un/a Dinamitzador Ocupacional dels tallers d’activació per a la millora de l’ocupabilitat i inclusió social que es realitzen a l’Escola CEP, amb l’objectiu de reduir situacions d’atur cronificat i les conseqüències derivades d’aquesta situació:

TASQUES:
- Activitats d’horticultura a l’hort de la Torre d’En Gorgs, emmarcades dins de l’Escola CEP de la Fundació Barberà Promoció
- Activitats que es realitzin al Taller d’arts i oficis de l’Escola CEP de la Fundació Barberà Promoció
- Potenciar la relació afectiva de les persones participants, afavorint el seu àmbit relacional i cohesió social
- Donar suport al altres formadors i personal tècnic que participin en les activitats de l’Escola CEP
- Col·laborar en les tasques que determini l’equip tècnic de l’Escola CEP
- Ajudar a l’alumnat en la realització de les activitats teòriques i pràctiques desenvolupades a
l’Escola CEP, en els cassos que es valori necessari
- Donar suport en els desplaçaments a l’exterior pel que fa a les sortides que es realitzin en les
activitats de l’Escola CEP

REQUISITS:
- Titulació: CFGS - Integrador social - CP nivell III equivalent
- Experiència: Experiència mínima d’un any en tasques relacionades en la dinamització de persones.
- Altres:
Imprescindible:
- Nivell C1 de català (En cas de no tenir el nivell C de català, es farà una prova de català).
- Ser susceptible de ser contractat amb la modalitat d’obra i servei durant tota l’execució del projecte.
- Estar inscrit al Servei d’Ocupació de Catalunya com a Demandant d’Ocupació No Ocupat (DONO).
Valorable:
- Es valorarà coneixements en jardineria, horticultura, arts i oficis
- Es valoraran coneixements del paquet office.

(*) Per acreditar l’experiència laboral en tasques relacionades amb el lloc de treball,és vàlid qualsevol de les següents opcions:

a) Certificat de la vida laboral més Contracte/s laboral/s on consti categoria i lloc de treball relacionat amb les funcions del lloc de la convocatòria.
b) Certificat expedit per l’empresa on consti el període treballat, categoria, lloc de treball i les funcions portades a terme.

No s’acredita l’experiència en tasques relacionades amb el lloc de treball ofertat només amb el Certificat de vida laboral o només el/s Contracte/s de treball.

CONDICIONS DE CONTRACTE:
Contracte laboral temporal d’obra i servei, amb data d’incorporació 1 de setembre de 2021 fins el 31 de desembre de 2021
Jornada parcial de 35 hores/setmana
Sou: 1791,14 € bruts / mes per 14 pagues

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ:
La selecció de la persona candidata es farà segons el procediment intern de selecció de personal de l’entitat i que podeu consultar en aquest link:
PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

COMPOSICIÓ DE L'ÒRGAN TÈCNIC DE SELECCIÓ:
Direcció tècnica
Tècnica de Recursos Humans
Responsable d’àrea d’Orientació
Tècnica de l’àrea d’Orientació

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:
- Sol·licitud d’admissió indicant la convocatòria/lloc de treball:
Sol·licitud/Instància
- Currículum Vitae
- Vida laboral actualitzada
- Fotocòpia DNI-NIE
- Nivell C de català
- Fotocòpies dels documents conforme als requisits obligatoris i elements a valorar relacionats anteriorment :
- Titulació CFGS o Certificat de Professionalitat - nivell 3 – d’Integració social.
- Contractes / Certificats d’empresa de l’experiència en tasques relacionades amb el lloc de treball
- Document certificat actualitzat DONO (demandant d'ocupació no ocupat)

Es pot fer arribar la documentació a la següent adreça electrònica: rrhh@barberapromocio.cat


TERMINI DE PRESENTACIÓ INSTÀNCIES:

TERMINI DE PRESENTACIÓ INSTÀNCIES:

Del 2 de juliol al 6 d'agost de 2021.

Llista provisional d’admesos i exclosos es publicarà el 12 de agost de 2021.

Llista definitiva d’admesos i exclosos es publicarà el 18 de agost de 2021.

Previsió de prova escrita el 17 de setembre de 2021 a les 12h.

La data i hora de l'entrevista es publicarà a la llista resultat de la prova escrita el dia 20 de setembre.

La previsió del dia d’entrevistes serà el 22 de setembre de 2021.

El 23 de setembre de 2021 es publicarà la llista definitiva de valoració de resultats i persona seleccionada.

La data d’incorporació prevista serà el 24 de setembre de 2021.

Tota la informació es publicarà a efectes informatius dels candidats a la pàgina web:
Convocatòries
Número de llocs:
1
Municipi:
BARBERÀ DEL VALLÈS
Experiència:
No
Contracte:
Temporal
Duració del contracte:
1 de setembre al 31 desembre 2021
Sou brut mensual:
1,791.14 €
Número de pagues:
14
Cotxe propi:
No
Moto propia:
No
Permís ciclomotor:
No
Salari mínim interprofessional:
No
Jornada laboral (horari):
Especificada a descripció de l\'oferta ()
Idiomes:
Català ( C1 )
Formació reglada:
Cicle formatiu de grau superior (Integració social)