Torna al llistat
Tècnic/a departament laboral
Número de referència:
13394
Descripció:
Assessoria ubicada a Barberà del Vallès cerca un/a tècnic/a laboral:

* Aquesta contractació està regulada per la convocatòria de subvencions per a la contractació de persones desocupades de Barberà del Vallès, promoguda per l’Ajuntament de Barberà del Vallès i amb el suport tècnic i econòmic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona dins el marc del Pla Metropolità de Suport a les Polítiques Socials Municipals 2020-2023.

TASQUES:
- Confecció de contractes laborals
- Gestió d'altes i baixes a la seguretat social
- Comunicats d'accidents
- Confecció de nòmines

REQUISITS:
Experiència mínima requerida en tasques semblants de 6 mesos (es tindran en compte les pràctiques efectuades)
Formació: Grau o diplomatura en Relacions Laborals, o CFGS en matèries semblants
Idiomes: Català i castella, i anglès bàsic.
Informàtica: coneixements a nivell d'usuari. Valorable coneixment del programa A3 (Wolters Kluwer)

Com a requisit de la convocatòria, les persones candidates hauran d’acreditar:
- Estar empadronades a Barberà del Vallès durant, com a mínim, 12 mesos abans de la data de la contractació.
- Estar en situació d’atur i inscrites com a demandants d’ocupació a les oficines de treball de la Generalitat de Catalunya o altres serveis públics d’ocupació, prèviament a l’inici del contracte.
- Estar en algun d’aquests col·lectius (prioritàriament):
• Persones que hagin exhaurit la prestació per desocupació sense dret al subsidi d’atur.
• Persones en situació d’atur de llarga durada.
• Persones majors de 45 anys.
• Joves de 16 a 35 anys.
• Persones amb Certificat de discapacitat.
• Persones pertanyents a famílies amb tots els seus membres a l’atur.
• Dones desocupades.
• Famílies monoparentals.

CONDICIONS DE CONTRACTE:
Contracte temporal
Durada: 12 mesos
Incorporació: mitjans de Gener 2021
Jornada completa a determinar
Horari: Dilluns a divendres de 9-14h i de 16-19h
Sou: 1300 euros bruts per 14 pagues
Número de llocs:
1
Municipi:
BARBERÀ DEL VALLÈS
Experiència:
No
Contracte:
Temporal
Duració del contracte:
1 any
Sou brut mensual:
1,300.00 €
Número de pagues:
14
Cotxe propi:
No
Moto propia:
No
Permís ciclomotor:
No
Salari mínim interprofessional:
No
Jornada laboral (horari):
De dilluns a divendres (9-14h i de 16-19h)
Idiomes:
Anglès ( Bàsic )
Formació reglada:
Grau (Relacions laborals), Cicle formatiu de grau superior (Administració i finances)