Torna al llistat
Formador Professional PFI Aux. de Vivers i Jardins
Número de referència:
13327
Descripció:
1.-OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA:
L’objecte d’aquestaconvocatòria és la de crear una borsa de treball, amb la finalitat d’establir un procediment àgil per a contractacions temporals del perfil deformador/a dels mòduls de formació professional del PFI en l’especialitat Auxiliar de vivers i jardins, a la Fundació Barberà Promoció..VEURE BASES DE LA CONVOCATÒRIA..


TERMINI DE PRESENTACIÓ INSTÀNCIES: Del 1 de juliol a 21 de juliol de 2020 (ambdósinclosos).
Llistat provisional d’admesos i exclososes publicarà el 7 d´ agost de 2020.
Llistat definitiu d’ admesos i excloseses publicarà el 14 d´agost de 2020.
El 16 de setembre es realitzarà la prova escrita.
Les entrevistes es concertaran un cop realitzada i superada la prova escrita.
Número de llocs:
1
Municipi:
BARBERÀ DEL VALLÈS
Experiència:
No
Contracte:
Duració del contracte:
Sou brut mensual:
0.00 €
Número de pagues:
Cotxe propi:
No
Moto propia:
No
Permís ciclomotor:
No
Salari mínim interprofessional:
No
Jornada laboral (horari):
()