Torna al llistat
Suport Tècnic/ca Intermediació laboral
Número de referència:
13318
Descripció:
L’objecte de la convocatòria és la contractació per part de la Fundació Barberà Promoció, vinculat al Pla Metropolità de Suport a Polítiques Socials Municipals de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, convocatòria 2020-2021 d’un/a suport tècnic/a intermediaciólaboral.
VEURE BASES DE LA CONVOCATÒRIA..TERMINI DE PRESENTACIÓ INSTÀNCIES:
Del 23 de juny al 8 de juliol de 2020.

Llista provisional d’admesos i exclosos es publicarà el 14 de juliol de 2020.
Llista definitiva d’admesos i exclosos es publicarà el 17 de Juliol de 2020.

La prova escrita, dia 21 de Juliol a les 12h. La data i hora definitives de les entrevistes es
publicarà a la llista definitiva d’admesos i exclosos. Previsió d’entrevistes serà el 28 de juliol
de 2020.
El 31 de juliol es publicarà la llista definitiva de valoració de resultats i persona seleccionada.
L’incorporació serà durant el mes de setembre de 2020.
Número de llocs:
1
Municipi:
BARBERÀ DEL VALLÈS
Experiència:
Si
Anys d'experiència:
1
Contracte:
Temporal
Duració del contracte:
Obra o servei de 11 mesos
Sou brut mensual:
1,755.32 €
Número de pagues:
14
Cotxe propi:
No
Moto propia:
No
Permís ciclomotor:
No
Salari mínim interprofessional:
No
Jornada laboral (horari):
Parcial (de dilluns a divendres- 35hores/setmana(horari intensiu de matins i una tarda a la setmana).)