• Informe anual de cojuntura socioeconòmica. Publicació anual d'anàlisis d'informació econòmica i social de Barberà del Vallès. Les temàtiques giren al voltant de la població, el teixit empresarial, el mercat de treball, l'habitatge, la mobilitat por motius laborals i les rendes.
  • Barberà en Xifres. Monogràfic trimestral que analitza la informació socioeconòmica municipal de Barberà del Vallès.

  • Estudis. Aprofundiment en l’anàlisi sobre de l’ocupació i el teixit productiu per aportar coneixement sobre la ciutat i entorn, en particular per tal de donar suport a la definició de les polítiques actives d’ocupació i planificació estratègica pel desenvolupament local.
  • Apunts. Altres publicacions puntuals complementàries d’anàlisi de l’ocupació i l’activitat productiva.
  • Avaluació de publicacions