Formació contínua per a empresaris/àries i treballadors/es

El nou mercat laboral necessita cada cop més professionals flexibles, polivalents i multidisciplinaris, amb capacitat d’aprendre contínuament. Organitzem tallers, cursos i seminaris adaptats a les necessitats de cada negoci per augmentar-ne la competitivitat. Us oferim la possibilitat de realitzar-los a les nostres instal·lacions o a la vostra pròpia empresa.


Creixement compartit


Consulta els Tallers per a empreses i emprenedors/es