La cooperació entre les empreses és una nova forma de concebre noves estratègies empresarials, principalment entre les petites i mitjanes empreses

Cooperació entre empreses - Fundació Barberà Promoció

La cooperació empresarial constitueix un mitjà essencial per rendibilitzar al màxim l’actuació de les empreses, que han d’afrontar una durada cada vegada menor dels cicles de vida de les innovacions i els productes, el pes i el risc de les inversions, i els canvis continus en els mercats de la demanda.

Entre les raons que s’estableixen per crear una aliança empresarial, destacaríem la possibilitat de: 

 • compartir riscos de costos
 • línies de producte i/o canals de distribució
 • mitjans i serveis de proveïment
 • evitar la guerra de preus i repartir-se el mercat 
 • guanyar una posició de mercat
 • integració de processos amb sinergia 
 • expansió de negocis ja iniciats
 • innovació i R+D
 • penetració en nous mercats
 • creació i explotació de nous negocis
 • aprenentatge i increment d’experiència

L’objectiu principal és crear un marc de trobada de les empreses del municipi per oferir la possibilitat d’intercanviar i promocionar les seves activitats empresarials. Amb això, es pretén crear un espai de debat on poder establir col·laboracions i vincles de cooperació entre empreses, mitjançant un fill conductor i elements lúdics.

Arxius relacionats