La Fundació Barberà Promoció està certificada segons el sistema de gestió de qualitat basat en la Norma ISO 9001 a través de l’empresa certificadora Bureau Veritas. L'abast d’aquesta certificació engloba la Gestió de la formació en accions formatives i recursos formatius amb disseny dels cursos privats i fets a mida.

Implantar un sistema de qualitat és desenvolupar una estructura organitzativa que permeti mesurar el nivell de satisfacció de les persones usuàries dels serveis i programes que es porten a terme a l’entitat a partir de la seva valoració, permetent així una millora constant. Un sistema de qualitat ajuda, entre altres aspectes, a: normalitzar, explicitar, establir controls, establir clarament quins objectius tenim i on volem anar.

Aquest pas serveixi per millorar dia a dia el més important per a la nostra entitat: el servei que donem dia a dia, aconseguint així assolir el nostre objectiu crucial: orientar, formar, requalificar i ocupar a les nostres persones usuàries per millorar els seus recursos personals, així com assessorar a promotors de noves activitats i/o microempreses i estudiar i analitzar el nostre entorn sòcio-econòmic-laboral. Tot aquest procés té la finalitat de dinamitzar i potenciar el desenvolupament econòmic i social del nostre territori.

Des de la seva fundació el 1828, el Grup Bureau Veritas ofereix serveis d’assistència als clients a complir amb els estàndards i normativa relativa a Qualitat, Salut i Seguretat, Medi ambient i Responsabilitat Social. La xarxa d'oficines regionals i locals del Grup gestionen la relació amb el client i subministra una gamma integral de serveis que inclouen la inspecció, proves, estudis, certificació, classificació de vaixells i assistència tècnica relacionada, formació i contractació externa. Quan procedeix, també subministra serveis consultius. Les organitzacions grans i petites, siguin públiques o privades, poden confiar en Bureau Veritas per assistir-los en la protecció de les seves respectives marques, actius i negocis. Ocupa un paper clau tant en la gestió de risc com en la millora de l'execució.