Servei permanent d'orientació:Tet - Atenció a joves en transició escola treball

 

 1. En què consisteix.

El tutor TET és un servei adreçat a joves que necessiten i busquen acompanyament en el seu procés formatiu i professional que ofereix l’Ajuntament de Barberà del Vallès i que es du a terme des de la Fundació Barberà Promoció.

 

 1. A qui es dirigeix.

Projecte adreçat a joves.

 

 1. Objectius
 • Acompanyar-los i orientar-los per tal que realitzin un itinerari formatiu ocupacional coherent al seu perfil i demanda. 
 • Donar suport al jove en els processos de transició de l’etapa obligatòria a la post obligatòria i de l’etapa educativa a la incorporació al món laboral.
 • Fer conèixer els recursos i acompanyar als joves en els procés de recerca de feina i/o formació, si s’escau, per tal de facilitar-les-hi la inserció. 

 

 1. Què oferim/què fem?
 • Acompanyament, recolzament i creació de vincle amb els joves perquè el disseny del itinerari educatiu i laboral esdevingui un èxit
 • Donar eines i estratègies adaptades a les necessitats del  projecte de vida de cada jove.
 • Activitats, a nivell individual o grupal, com tutories o sortides per acompanyar als joves a xerrades formativo-ocupacionals.
 • Treball en xarxa amb altres entitats i organismes del municipi com la coordinació amb l’àrea de joventut de l’ajuntament, serveis socials o els instituts de secundaria, entre altres.

 

 1. Calendari

Servei permanent que es du a terme durant tot l’any.

 

 1. Com participar-hi

Si hi estàs interessat/da pots contactar amb nosaltres i obtenir més informació al correu electrònic escolatreball@barberapromocio.cat

 

Servei d'orientació Tutor Tet

 


Tornar a Projectes en curs