1. En què consisteix?

El Programa Orienta és un servei personalitzat d'orientació professional i d'acompanyament a la inserció per millorar l'ocupabilitat i facilitar la inserció de les persones demandants d'ocupació mitjançant:

 • Accions d'orientació per a l'ocupació (tutories individuals de cerca de feina i tallers grupals d’orientació laboral)
 • Coneixement de l'entorn productiu (visites i contacte amb empreses del territori, participació en fires ocupacionals, coneixement del mercat laboral...)
 • Prospecció del mercat de treball (captació d’ofertes laborals que puguin encaixar amb el perfil de les persones participants al programa).

Les accions són sense cost per a les persones participants.

 

 

Aquesta actuació està promoguda i impulsada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb fons rebuts del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE)

 

2. A qui es dirigeix?

Al programa Orienta hi poden participar tant persones en situació d’atur com persones treballadores en situació de precarietat laboral.

Per participar-hi les persones interessades han d’estar en edat laboral (16-65 anys), ser residents a Barberà del Vallès i estar inscrites en el Servei d’Ocupació de Catalunya amb la demanda activa en el moment de la inscripció

 

3. Objectius

 • Oferir un servei personalitzat d'orientació professional i d'acompanyament a la inserció.
 • Identificar i desenvolupar les competències necessàries en el context laboral.
 • Millorar l'ocupabilitat de les persones demandants d'ocupació.
 • Facilitar la seva inserció mitjançant el coneixement de l'entorn productiu i la prospecció del mercat de treball.

 

4. Què oferim / què fem?

 • Entrevistes diagnòstiques i d'acollida al programa.
 • Acompanyaments individuals i grupals per a la cerca de feina.
 • Actuacions d'orientació professional (tallers grupals d'orientació laboral, de desenvolupament competencial...).
 • Actuacions d'acompanyament a la inserció (visites a empreses, prospecció, oferta a mida...).

 

5. Calendari

L’execució del programa es durà a terme des del 03 d’octubre del 2022 fins al 02 d’octubre de 2023. Al llarg d’aquests 12 mesos es podran anar incorporant persones interessades en participar-hi.

 

6. Com participar-hi

Les persones interessades en participar es poden adreçar a l’Oficina de Treball de Barberà del Vallès o bé a la Fundació Barberà Promoció a través de:

 Correu electrònic: orientacio@barberapromocio.cat

 Telèfon: 937192837 Ext. 712

662309029