ESPAIS TALLER – TALLERS D’ACTIVACIÓ PER A LA MILLORA DE L’OCUPABILITAT:

 Horta i Jardineria

Arts i Oficis: Restauració de fusta

 

1. En que consisteix

Els “Espais-Taller: Activació per la millora de l’ocupabilitat”, és un projecte d’activació prelaboral per a l’empoderament professional i personal que forma part de l’ESCOLA CEP.

Es tracta d’una actuació d’orientació sociolaboral, inclusió social i dinamització comunitària, que és centra en l’activació de la persona, per tal de treballar hàbits, habilitats, competències transversals, autoconeixement, així com acompanyar a la persona en la descoberta i/o anàlisi dels interessos i objectius professionals, per tal d’establir un itinerari sociolaboral.

El projecte esta cofinançat per la Diputació de Barcelona a traves del recurs Projectes específics per a la dinamització del mercat de treball local, de la convocatòria Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2022.

Taller d’Horta

Taller de Restauració de fusta

 

2. A qui es dirigeix

Les persones destinatàries del projecte son persones que es troben en situació d’atur o millora d’ocupació.

Prioritàriament persones del municipi que per diferents motius o circumstàncies es trobin amb dificultats especials d’inserció al mercat ordinari.

En especial:

 • Persones amb interès en mantenir-se actives i enxarxades.
 • Persones que necessiten reorientar-se professionalment
 • Persones que es troben en situació d’atur de llarga durada
 • Persones que es troben desmotivades per la recerca de feina.
 • Persones amb necessitat d’enfortir competències bàsiques i instrumentals
 • Persones amb necessitats de reforçar habilitats i competències necessàries al món laboral.
 • Persones amb necessitat de reforçar hàbits saludables

 

3. Objectius

 • Millorar la predisposició a realitzar accions de Formació i Orientació sociolaboral
 • Aprofundir en el coneixement, reconeixement i desenvolupament de competències transversals.
 • Enfortir les competències instrumentals bàsiques (bretxa digital i bretxa d’idioma) per accedir al món laboral de les persones participants
 • Generar un impacte en el benestar físic i emocional de la persona
 • Afavorir la connexió  i enxaxarment amb l’entorn, la comunitat, i altres recursos del municipi.

 

4. Que oferim/que fem?

El projecte ofereix:

 • Tallers pràctics grupals d’Horta
 • Tallers pràctics grupals d’Arts I Oficis
 • Entrevistes d’Orientació per establir un full de ruta
 • Acompanyaments individuals per fer seguiment i orientació
 • Participació a la comunitat a traves de projectes APS
 • Altres activitats grupals

La participació de cada persona, s’estructura a traves de les següents fases:

DERIVACIÓ

ACOLLIDA I ENTREVISTA DIAGNOSTICA

PARTICIPACIÓ EN L'ACCIÓ

AVALUACIÓ I POSSIBLES DERIVACIONS

FULL DE RUTA I SEGUIMENT

 

L’acció principal es desenvolupa a traves d’una programació setmanal:

 

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

9.30 a 12.00h

Arts i Oficis:

Restauració

Horta

TUTORIES

Horta

Arts i Oficis:

Restauració

 

5. Calendari

El projecte es va posar en marxa al Maig del 2021 i la previsió de finalització és al desembre de 2023.

*El projecte es desenvolupa de manera continua, tot i que el grup és flexible i dinàmic.

 

6. Com participar-hi

Per obtenir més informació, pots contactar amb nosaltres a:

 correu electrònic orientacio@barberapromocio.cat

 trucant al 937192837 Ext. 712

662309029

 

 

Altres imatges i vídeos dels tallers:

Taller Horta:

 

 

Taller Restauració de fusta: