AULA MENTOR - "Aprenentatge al llarg de la vida"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. En què consisteix.

Formació en modalitat on line a través d' una plataforma d' aprenentatge. Proporciona una via de formació oberta no reglada amb atenció tutorial. Iniciativa promoguda pel Ministeri d'Educació i Formació Professional. Des de Barberà Promoció s’ofereix la possibilitat d’accedir a l’oferta formativa i acompanyament durant tot el seu procés de millora de les capacitats personals i professionals

 

 1. A qui es dirigeix

A població adulta que no té oportunitat d’assistir a l’oferta presencial i requereix d’ un sistema flexible en quan a horari i ritme d’aprenentatge.

 

 1. Objectius

Proporcionar una alternativa en matèria de formació a la població adulta que permeti millorar les competències personals i professionals.

 

 1. Què oferim/ què fem?
 • Més de 170 cursos amb matrícula oberta permanent i atenció tutorial propera  a l'estudiant.
 • Atenció personalitzada durant tot el procés, des de la matriculació fins a la finalització i posterior homologació del curs, amb personal tècnic de Barberà Promoció que fa de nexe entre l’alumnat i el professorat.
 • Matrícula permanentment oberta

 

 1. Calendari

No hi ha terminis, l'interessat pot matricular-se al llarg de tot l'any a l'Aula Mentor que triï, excepte el mes d'agost.

 

 1. Preu per curs:
 • Curs de 30 hores: 24 €. Permet accés a la plataforma durant 30 dies.
 • Curs de més de 30 hores: 48 €. Permet accés a a plataforma durant 60 dies.

 

 1. Com participar-hi
 • Revisar l’oferta formativa i triar la que més interessi.
 • Envia un correu electrònic a: barberadelvalles@aulamentor.es
 • Fer l'ingrés en el compte que indica l'administradora. En el document ha de figurar:
  1. Ordenant: Nom i cognom alumne/a
  2. Concepte: DNI alumne/a + Mentor
  3. Sol·licitar dues còpies, una per a l'alumne/a i una altra per a lliurar en l'Aula Mentor.
  4. Presentar el justificant de pagament per les vies anteriorment esmentades.
  5. Es rebrà en el correu les claus d'accés a la plataforma així com el tutor assignat.

 

 1. Contacte per a qualsevol consulta o tràmit:

barberadelvalles@aulamentor.es