Millora de l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur de 25 anys o més

Tallers d'Ocupació

Aquests tallers són programes públics d’ocupació i formació, subvencionats per la Generalitat de Catalunya i que tenen com a finalitat millorar l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur de 25 anys o més, facilitant la seva incorporació al mercat laboral. Tindran una durada de contractació mínima de sis mesos i màxima d’un any.

Podran participar en aquests programes de tallers d’ocupació les persones en situació d’atur de 25 anys o més que es trobin en alguna de les següents situacions: 

  • a) trobar-se en especials dificultats per a la seva inserció laboral, com aturats de llarga durada, dones, majors de 45 anys i persones amb discapacitat.
  • b) Aquelles que es determinin com a col·lectius preferents d’actuació en els plans nacionals d’acció per a l’ocupació de cada any.

Les persones interessades cal que s’adrecin a

Fundació Barberà Promoció
Cr. de la Torre d'en Gorgs, 40
08210-Barberà del Vallès 

Cal inscriure's a l'Oficina del SOC de la població