Plans d'Ocupació

Els projectes que es presenten tenen per objecte la contractació de treballadors desocupats per a la realització d’obres i serveis d’interès general i social. L’objectiu és la requalificació professional dels participants i l’adquisició de noves competències. L'entitat subvencionadora és la Generalitat de Catalunya.

Les activitats tindran una durada aproximada de sis mesos i estan dirigides a treballadors aturats inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya, amb preferència per a col·lectius aturats de llarga durada i majors de 25 anys.

Els interessats cal que s’inscriguin a l'Oficina del SOC de la població. L’entitat subvencionadora és la Generalitat de Catalunya.