Torna al llistat
Administratiu/va comptable
Número de referència:
13963
Descripció:
Empresa dedicada a material d'oficina i papereria ubicada a Barberà del Vallès cerca un/a ADMINISTRATIU/VA COMPTABLE:

TASQUES:

- Registra tota l' activitat economicofinancera de l' empresa i realitza els assentaments comptables (registres o apunts de cadascuna de les operacions que modifiquen el patrimoni d' una empresa o que suposen un moviment en
comptes). Això comprèn la introducció de dades relacionades amb les factures emeses i rebudes per l' empresa, de les provisions, de les dotacions, de les amortitzacions, dels impostos a pagar, de la caixa (metàl·lic disponible) i de les nòmines.
- Edita i extreu informació comptable (deutes, factures pagades i impagades i saldos, entre d' altres) a través del programari de gestió de la empresa NAVIDSION 2018 i elabora taules dinàmiques de dades comptables.
- Concilia els albarans amb les factures amb l' objectiu que els valors de tots dos coincideixin.
- Genera, segons la informació obtinguda i les necessitats de l' empresa, un resum mensual, trimestral i/o anual de la situació financera de l' empresa.
-Prepara els informes financers i avalua els seus resultats.
-Realitza els pertinents controls de comptabilitat per recomanar estratègies comercials a curt, mitjà i llarg termini.
-Preparació i presentació de tots els impostos directament amb les administracions públiques.


REQUISITS:

- Persona amb experiència en lloc de administrativ@ comptable a Pimes.
- Coneixements avançats en ERP NAVIDSION en l' àrea de comptabilitat.
- Coneixements avançats en Excel i taules dinamiques.
- Es valorarà positivament el coneixement de Power BI.
- Permís de conduir i vehicle propi.
- Competències transversals: persona metódica, disciplinada i compromesa, capacitat analítica, empatia.


CONDICIONS DE CONTRACTE:

-Contracte indefinit
- Incorporació inmediata
- Jornada completa 40h/ setmana
- Horari: Dilluns a dijous de 8-14h i de 15-17:30h, Divendres de 8-14h
- Sou: 1500 euros bruts per 14 pagues
- Lloc de treball: P.I Santiga, Barberà del Vallès
Número de llocs:
1
Municipi:
BARBERÀ DEL VALLÈS
Experiència:
Si
Anys d'experiència:
5
Contracte:
Indefinit
Duració del contracte:
Sou brut mensual:
1,500.00 €
Número de pagues:
14
Cotxe propi:
No
Moto propia:
No
Permís ciclomotor:
No
Salari mínim interprofessional:
No
Jornada laboral (horari):
De dilluns a divendres (De dilluns a dijous de 8h a 14h i de 15h a 17:30h, divendres de 8h a 14.30h)
Formació reglada:
Cicle formatiu de grau superior (Administració i finances)