Torna al llistat
Tècnic/a RRHH generalitsta
Número de referència:
13480
Descripció:
Empresa de Barberà del Vallès dedicada al desenvolupament d'ingredients actius naturals i extractes botànics per a la indústria cosmètica, cerca un/a tècnic/a en RRHH generalista:

TASQUES:
- Realitzar el procés mensual de nòmina de la companyia: recollida d'incidències, comunicació amb gestoria, revisió de documents i procés de pagament.
- Supervisar l'aplicació de la normativa laboral i de l'conveni en cadascuna de les gestions relacionades amb les relacions laborals de la companyia.
- Fer el seguiment de l'registre de la jornada, vacances, horaris, absències, i permisos.
- Tramitar i coordinar altes i baixes IT / AT i altres, amb la gestoria.
- Elaborar costat de l'responsable de l'àrea el calendari laboral de l'empresa, atenent a l'còmput anual d'hores a treballar estipulat oficialment i a les directrius generals de l'empresa.
- Elaborar, gestionar i fer el seguiment de el pla de formació: sol·licituds, aprovació, inscripcions i tota la gestió documental relacionada amb els cursos; així com les valoracions d'aquests i la seva bonificació a través dels canals oficials establerts.
- Preparar la documentació, coordinar i realitzar l'acollida a les noves incorporacions, així com el seguiment de la seva adaptació i integració a l'empresa.
- Gestionar els beneficis socials per a empleats: càtering, fisioteràpia, tiquet guarderia, assegurança de vida, assegurança mèdica i dental, pla d'estalvi, entre d'altres.
- Gestionar les comunicacions que arriben a RRHH de l'empresa i coordinar que tinguin resposta: sol·licituds, consultes, currículums, etc.
- Participar en l'elaboració de polítiques de recursos humans, i en la implementació de programes de desenvolupament i formació de la companyia.
- Donar suport a el departament en les activitats de diferent índole: elaboració de documents, tràmits administratius, llançament de convocatòries, comunicats, arxiu de el departament, etc.
- Mantenir actualitzats els procediments i documentació de l'departament.
- Vetllar per la seva pròpia seguretat i salut laboral, segons les mesures de prevenció de riscos establertes, i per la d'aquelles altres persones a qui pugui afectar la seva activitat professional, a casusa dels seus actes i omissions en el treball, així com observar els procediments per evitar el dany mediambiental pel seu acompliment laboral.

REQUISITS:
Formació: Grau en Relacions Laborals
Experiència mínima de 2 anys en gestió de RRHH generalista
Informàtica: nivell mig paquet Office
Vehicle propi per accedir al lloc de feina

CONDICIONS DE CONTRACTE:
Contracte temporal de 10 mesos
Incorporació: 1 de juny del 2021
Jornada completa
Horari: Dilluns a dijous de 8-17h i divendres de 7-14h
Sou: 1714,28 euros bruts per 14 pagues
Número de llocs:
1
Municipi:
BARBERÀ DEL VALLÈS
Experiència:
Si
Anys d'experiència:
2
Contracte:
Temporal
Duració del contracte:
10 mesos
Sou brut mensual:
1,714.28 €
Número de pagues:
14
Cotxe propi:
Si
Moto propia:
No
Permís ciclomotor:
No
Salari mínim interprofessional:
No
Jornada laboral (horari):
()
Formació reglada:
Grau (Relacions laborals)