Torna al llistat
Operari/a en fàbrica automatitzada de mecanitzat de precisió i decoletatge
Número de referència:
13402
Descripció:
Empresa de Ripollet que ofereix serveis serveis de mecanització i decoletatge de precisió, cerca un/a operari/a de fàbrica de mecanitzat de precisió i decoletatge:

* Aquesta contractació està regulada per la convocatòria de subvencions per a la contractació de persones desocupades de Barberà del Vallès, promoguda per l’Ajuntament de Barberà del Vallès i amb el suport tècnic i econòmic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona dins el marc del Pla Metropolità de Suport a les Polítiques Socials Municipals 2020-2023.

TASQUES:
Introducció de peces
Control de qualitat de les peces produïdes
Manteniment de la màquina i substitució d'eines, etc.

REQUISITS:
Imprescindible experiència com a operari/a de fàbrica de mecanitzat: saber mesurar amb palmer i peu de rei
Com a requisit de la convocatòria, les persones candidates hauran d’acreditar:
- Estar empadronades a Barberà del Vallès durant, com a mínim, 12 mesos abans de la data de la contractació.
- Estar en situació d’atur i inscrites com a demandants d’ocupació a les oficines de treball de la Generalitat de Catalunya o altres serveis públics d’ocupació, prèviament a l’inici del contracte.
- Estar en algun d’aquests col·lectius (prioritàriament):
• Persones que hagin exhaurit la prestació per desocupació sense dret al subsidi d’atur.
• Persones en situació d’atur de llarga durada.
• Persones majors de 45 anys.
• Joves de 16 a 35 anys.
• Persones amb Certificat de discapacitat.
• Persones pertanyents a famílies amb tots els seus membres a l’atur.
• Dones desocupades.
• Famílies monoparentals.

CONDICIONS DE CONTRACTE:
Contracte temporal
Durada del contracte: 1 any
Incorporació immediata
Jornada completa
Horari: Torn nocturn de dilluns a diumenge (22-6h) amb els descansos determinats per llei.
Sou: 1566, 45 euros bruts per 14 pagues
Número de llocs:
2
Municipi:
RIPOLLET
Experiència:
No
Contracte:
Temporal
Duració del contracte:
1 anys
Sou brut mensual:
1,566.45 €
Número de pagues:
14
Cotxe propi:
No
Moto propia:
No
Permís ciclomotor:
No
Salari mínim interprofessional:
No
Jornada laboral (horari):
Especificada a descripció de l\'oferta (22-6h)