Torna al llistat
Formador/a de Mòduls Formació Bàsica a joves
Número de referència:
13326
Descripció:
1.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA:
L’objecte d’aquesta convocatòria és la de crear una borsa de treball, amb la finalitat d’establir
un procediment àgil per a contractacions temporals del perfil de formador/a de mòduls de
formació bàsica adreçats a persones joves, a la Fundació Barberà Promoció.VEURE BASES DE LA CONVOCATÒRIA..TERMINI DE PRESENTACIÓ INSTÀNCIES:
Del 1 de juliol a 14 de juliol de 2020 (ambdós inclosos).
Llistat provisional d’admesos i exclosos es publicarà el 31 de juliol de 2020.
Llistat definitiu d’ admesos i excloses es publicarà el 7 de agost de 2020.
El 15 de setembre es realitzarà la prova escrita.
Les entrevistes es concertaran un cop realitzada i superada la prova escrita.
Número de llocs:
1
Municipi:
BARBERÀ DEL VALLÈS
Experiència:
No
Contracte:
Duració del contracte:
Sou brut mensual:
0.00 €
Número de pagues:
Cotxe propi:
No
Moto propia:
No
Permís ciclomotor:
No
Salari mínim interprofessional:
No
Jornada laboral (horari):
()