Torna al llistat
Tècnic en mantenimient Electromecànic
Número de referència:
13301
Descripció:
Empresa dedica al comerç a l'engròs de productes farmacèutics cerca 1 tècnic en manteniment d'equips electromecànics:

TASQUES A REALITZAR:
- Executar el pla de manteniment de la instal·lació.
- Vetllar pel bon funcionament de tots els sistemes automàtics i resoldre les possibles anomalies que es produeixin.
- Proposar millores tècniques en les instal·lacions.
- Ajudar en tasques de producció quan es requereixi.

En el cas de candidats amb discapacitat: Major del 33%

REQUISITS DEL CANDIDATS:
- Experiència laboral: de 1 a 2 anys.
- CFGM o CFGS en electricitat o similars.
- Coneixements en electricitat, mecànica i pneumàtica.

CONDICIONS LABORALS:
Tipus de contracte: Eventual per circumstàncies de la producció amb possible conversió a indefinit
Data d'inici contractació: A determinar per l´empresa
Salari mensual brut: 21.000 € bruts anuals x 15 pagues o 12 a triar
Jornada Complerta

HORARI: horari rotatiu setmanal:
    Torn 1: De les 07:00 hores a 15:15 hores de dilluns a divendres.
    Torn 2: De les 14:00 hores a 20:20 hores de dilluns a divendres.
    A més es treballaria un dissabte de cada dos en horari de 13:00 hores a 15:00 hores.
Finalment, es realitzarien guàrdies rotatives en diumenge
Número de llocs:
1
Municipi:
BARBERÀ DEL VALLÈS
Experiència:
Si
Anys d'experiència:
1
Contracte:
Temporal
Duració del contracte:
amb possible conversió a indefinit
Sou brut mensual:
0.00 €
Número de pagues:
Cotxe propi:
Si
Moto propia:
No
Permís ciclomotor:
No
Salari mínim interprofessional:
No
Jornada laboral (horari):
Rotatiu (s'especifica a l´oferta)
Carnet de conduir:
B