Torna al llistat
Enfeinat Dinamitzador Omnia
Número de referència:
13185
Descripció:
Resolució d’atorgament de les subvencions per a les entitats beneficiàries que realitzaran el Programa ENFEINA’T per a la contractació laboral temporal i acompanyament a la inserció de les persones en situació d'atur de llarga durada a la Fundació Barberà Promoció per a la contractació de 1 persona aturada de llarga durada, RESIDENT AL MUNICIPI DE BARBERÀ DEL VALLÈS .

Les actuacions del programa estan adreçades a les persones desocupades de llarga durada que, havent treballat amb anterioritat, compleixin els següents requisits:
• Estar inscrita com a DONO a l’Oficina de Treball un mínim de 12 mesos, continuats o no, dins d’un període de 18 mesos, i que compleix aquesta condició encara que s'hagués inscrit abans.

Als efectes d’aquest programa també s'entendrà persona aturada de llarga durada aquella que pugui acreditar documentalment que no ha treballat un mínim de 12 mesos, continuats o no, dins d’un període de 18 mesos anteriors a la seva entrada al programa, encara que no estigui inscrita en l'Oficina de Treball. En aquest cas, s’haurà d’inscriure com a DONO, com a màxim, el dia abans d’entrar al programa.

1 tècnic/a de dinamització de projectes d'accés a les TIC'S, aturada de llarga durada amb coneixements informàtics i de docència que li permetin desenvolupar les tasques indicades.
Aquesta ocupació s'emmarca en el sector prioritaris de la convocatòria identificats com Serveis a la Comunitat i TIC, donat que es desenvolupen en un espai dirigit a les persones del nostre municipi que volen apropar-se a les TIC i necessiten del recolzament de personal especialitzat que els hi pugui fer l'acompanyament. Va dirigit a qualsevol tipus de col·lectiu, des de nens i nenes, joves, aturats, jubilats, etc.

TASQUES A REALITZAR:
- Realitzar cursos i tallers d'informàtica.
- Dissenyar i implementar les activitats segons col·lectiu al que vagi dirigit.
- Fer seguiment del temes comunitaris del municipi, per dinamitzar activitats complementàries.

REQUISITS DELS CANDIDATS:
- El català i el castellà escrit i parlat.
- Coneixements en els diferents programes d'ofimàtica, disseny, etc ...
- Experiència en les tasques indicades i en docència.

CONDICIONS LABORALS:
Tipus de contracte: Per obra o servei
Duració contracte: 12 mesos
Data inici: 01/01/2020
Sou brut mensual: 1.843,89 euros x 14 pagues
Jornada laboral: de dilluns a divendres
Horari: 37,5h/setmana (intensiu matí)

* Les persones preinscrites en aquesta oferta de treball, seran validades per l’Otg de Barberà del Vallès, per a confirmar que compleixen els requisits de les bases de convocatòria del Programa Enfeina’t i d’aquesta manera poder participar del procés de selecció.
Número de llocs:
1
Municipi:
BARBERÀ DEL VALLÈS
Experiència:
Si
Anys d'experiència:
Contracte:
Temporal
Duració del contracte:
12 mesos
Sou brut mensual:
1.84 €
Número de pagues:
14
Cotxe propi:
No
Moto propia:
No
Permís ciclomotor:
No
Salari mínim interprofessional:
No
Jornada laboral (horari):
De dilluns a divendres (37.5h/setmana (intensiu matí))