Aquest curs prepara a l'alumnat per presentar-se a les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà.

A qui va dirigit?

Qualsevol persona que vulgui presentar-se a les proves d'accés dels cicles formatius de grau mitjà amb l'únic condicionant de complir els 17 anys l'any natural de la realització de la prova.

Què t'oferim?

 • Un espai de reforç a l'estudi amb caràcter obert i flexible.
 • Suport per part d'un equip docent que s'adaptarà al teu ritme d'aprenentatge.
 • Orientació i acompanyament enfocat a la construcció del teu projecte vital, formatiu i professional.

Què hi faràs?

 • Realització de proves d'accés de convocatòries anteriors.
 • Repàs i ampliació de continguts de les competències que avalua les proves d'accés:
  • Competència matemàtica.
  • Competència en llengua catalana.
  • Competència en llengua castellana.
  • Competència en llengua estrangera: anglès.
  • Competència social i ciutadana.
  • Competència en tecnologia.
  • Competència en interacció amb el món físic.

 

Per a més informació, podeu trucar al telèfon 937 192 837 Servei Escola-Treball o contactar amb escolatreball@barberapromocio.cat