Et citem a una entrevista inicial on t'explicarem els serveis que t'ofereix Barberà Promoció, i on es recullen les teves dades bàsiques i la sol·licitud dels serveis als que vulguis participar. Mentrestant els pots consultar a www.barberapromocio.cat.

L'informem que les seves dades formaran part, o ja están incloses, en un fitxer sota responsabilitat de BARBERÀ PROMOCIÓ per a les finalitats legítimes de gestió i relació entre ambdues parts. Podran ser comunicades a altres organismes de l'Ajuntament per a les mateixes finalitats o a organitzacions externes quina intervenció es requereixi per a la realització del servei que oferim, així com a les assenyalades per la normativa vigent.
Poden exercir-se els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació de tractament, portabilitat i oposició respecte al tractament, comunicant-nos-ho a BARBERÀ PROMOCIÓ mitjançant correu electrònic a rgpd@barberapromocio.cat . Per a més informació, veure Política de Privacitat a www.barberapromocio.cat