Aquesta formació s’adreça al jovent, d’entre 16 i 29 anys, amb el Certificat de Professionalitat de nivell 1 en l'especialitat de Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria o amb el Graduat d'ESO.

Tenen una durada de 490 hores i l’objectiu és que l’alumnat aconsegueixi:

  • Inserció laboral.
  • Continuïtat formativa per poder cursar un Cicle Formatiu de Grau Mitjà, un cop superada la Prova d’Accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà. També donen l’opció d’obtenir el Graduat d’Educació Secundària a l’Escola d’Adults.

 

Què t’ofereixen?

  • Assessorament i orientació en el teu itinerari formatiu i professional.
  • Especialització en el sector agrari de manera pràctica.
  • Contacte amb el món laboral.

 

Què obtindràs en acabar la formació?

  • Certificat de professionalitat de nivell 2 en l'especialitat d'Instal.lació i manteniment de jardins i zones verdes.
  • Carnet d'aplicador/a i manipulador/a de productes fitosanitaris. Nivell de capacitació qualificat.

 

Per a més informació, podeu trucar al telèfon 937 192 837 Servei Escola-Treball o contactar amb escolatreball@barberapromocio.cat