Ocupacions més contractades - Fundació Barberà Promoció

Consulta com està el mercat laboral

  • Index d'ocupacions: relació d’ocupacions segons la Classificació Catalana d’Ocupacions (CCO-2011). Permet saber quina ocupació va lligada a cada codi per poder analitzar la informació que hi ha publicada en aquesta pàgina sobre la situació de les ocupacions.
  • Manual d'ocupacions: permet conèixer quines tasques s’associen a cada tipus d’ocupació. La relació de les ocupacions s’ha posat seguint la classificació catalana d’ocupacions (CCO-2011)

Evolució i futur de contractació de les ocupacions

Taules per observar quina contractació té cada ocupació:

Documents on s'identifiquen i s'estudien els sectors emergents, sectors que s'observa que creen més contractació:

Altres publicacions socioeconòmiques