Tornen els PFI – Programes de Formació i Inserció a la Fundació Barberà Promoció

El 1 d’octubre de 2018 es va iniciar el PFI – Programes de Formació i Inserció en l’especialitat de “Auxiliar de vivers i jardins”. Aquesta formació, tindrà una durada de 1000 hores i finalitzarà el 21 de juny de 2019.

Tot i això, els 17 joves que han iniciat aquesta formació, van començar el 5 de setembre una fase prèvia d’orientació que s’estén fins al 28 de setembre i la qual té per objectiu ajudar-los a definir el seu projecte professional i vital.

Al llarg del curs, l’alumnat aprendrà formació professionalitzadora amb pràctiques directes al món laboral. Cada alumne/a farà una estada de 180 hores en una empresa per tal d’observar i practicar l’ocupació apresa.

També faran un mòdul de formació general per aprendre continguts de matemàtiques, comunicació, entorn social i territorial i incorporació al món del treball.

A més s’orientarà a l’alumnat, mitjançant accions tutorials, en com preparar-se per a la prova d’accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà o on adreçar-se per poder cursar el Graduat d’Educació Secundària a l’Escola d’Adults.

Aquesta formació està autoritzada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i està cofinançada per la Fundació Intermèdia i la Diputació de Barcelona.

Categories: 

Comparteix aquesta notícia