Suspensió Accions i Serveis de la Fundació Barberà Promoció

Us informem que des de la Fundació Barberà Promoció, a causa de la situació de salut pública que hi ha actualment i considerant els consells de prevenció que fan les autoritats sanitàries, s'ha considerat convenient anul·lar l’activitat formativa i els serveis de cara al públic que presta la Fundació Barberà Promoció a partir del dia 13 de març. 

Tan mateix informar que la borsa de treball està activa i que les persones interessades poden apuntar-se.

A la nostra web, apartat noticies, trobareu informació actualitzada respecte a les diferents mesures decretades, informació d’ajuts per a empreses, autònoms i ciutadania per pal·liar els efectes econòmics d’aquesta crisis sanitària.

Si tens qualsevol dubte, ja sigui un dubte laboral , de gestió oferta laboral, assessorament del teu CV, accés a la teva sessió...pots omplir qüestionari on-line .

Tant punt es restableixi la normalitat us informarem de la reprogramació dels serveis, formacions i tallers. 

A la web de l'Ajuntament podeu consultar la darrera hora sobre la situació del COVID-19 al municipi


Os informamos que des de la Fundació Barberà Promoció, a causa de la situación de salut pública que hay actualmente i considerando los consejos de prevención que hacen las autoridades sanitarias, se ha considerado anular la actividad formativa y los servicios que presta la Fundación Barberà Promoción a partir del día 13 de marzo.

Así mismo informar que la bolsa de empleo está activa y que las persons interesadas pueden apuntarse.

En nuestra web, apartado noticias, encontraréis información actualizada respecto a las diferentes medidas decretadas, información de ayudas para empresas, autónomos y ciudadania en general para paliar los efectos económicos de esta crisis sanitaria.

Si tienes cualquier duda, ya sea laboral, de gestión de oferta laboral, asesoramiento en tu CV, acceso a tu sessión... puedes rellenar este cuestionario on-line.

En cuanto se reestablezca la normalidad os informaremos de la reprogramación de los servicios, formaciones y talleres.

En la web del Ayuntamiento podéis consultar la última hora sobre la situación del COVID-19 en el municipio

Comparteix aquesta notícia