Ajuts de fins a 15.000 euros per a la contractació de persones desocupades de Barberà del Vallès

L’Ajuntament de Barberà del Vallès, a través de la Fundació Barberà Promoció i amb el suport econòmic del Programa Metropolità de Suport a les Polítiques Socials Municipals 2020-2023 de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, dona suport a les empreses i/o autònoms amb necessitats de personal davant l’actual moment de complexitat econòmica provocada per la situació sanitària de la COVID-19.

L’atorgament d’aquest ajut econòmic té com a finalitat subvencionar la contractació de persones del municipi de Barberà del Vallès en situació d’atur per part de les empreses o entitats que duguin a terme l’activitat a l’àrea metropolitana de Barcelona (prioritàriament al municipi de Barberà del Vallès).

Les empreses que contractin durant un mínim de 12 mesos persones desocupades de Barberà podran sol·licitar un import màxim de 7.500 euros per persona contractada i fins a un màxim de 15.000 euros en concepte d'ajut.

El periode per iniciar els contractes i sol·licitar la subvenció finalitza el dia 15/03/2021.

Podreu accedir a la informació de la convocatòria entrant aquí o contactant amb:

Pedro Sánchez García
Tècnic de dinamització laboral i prospecció d’empreses
Fundació Barberà Promoció
Tel. 662 314 238
pedro.sanchez@barberapromocio.cat

Categories: 

Comparteix aquesta notícia