Programa complementari per a l’ocupació: Has finalitzat un curs i encara no has trobat feina? Vine i t’acompanyem a trobar-la!

El passat dia 3 de desembre de 2018, han finalitzat els cursos de formació professional per a l’ocupació en el marc del Programa Complementari per a l’Ocupació (subvencionats per la Diputació de Barcelona)  i enguany s’inicia el període d'Acompanyament en la recerca de Feina.

Els cursos han estat executats per la Fundació Barberà Promoció. L’objectiu bàsic d’aquestes formacions ha estat que l’alumnat adquirís les compètències tècnico-professionals necessàries per tal d’aconseguir la inserció laboral en les ocupacions associades a les especialitats formatives apreses.
 

Els cursos realitzats han estat:

  • Muntatge i manteniment de Xarxes d’aigua i Clavegueram, de 311 hores de durada, amb data d’inici 22 de maig, data de finalització 24 de juliol i un total de 8 alumnes participants. Els continguts del curs es van basar en el certificat de professionalitat Muntatge i manteniment de xarxes d’aigua. Aquest curs s’ha realitzat a les instal.lacions de SABEMSA. Un cop finalitzat el curs es van inserir un total de 3 alumnes.
  • Monitor/a d’activitats de Lleure Infantil i Juvenil. Especilitzacio Vetllador/a, de 386 hores de durada, amb data d’inici 4 de juny, data de finalització 27 de setembre i un total de 14 alumnes participants. Un cop finalitzat el curs amb aprofitament, l’alumnat ha obtingut la titulació oficial de Monitor/a de lleure que expedeix el Departament de Joventut, i a més certificat d’aprofitament de les especialitzacions de Vetllador/a i Manipulació  d’aliments. Un cop finalitzat el curs es van inserir un total de 12 alumnes.
  • Informador/a Servei Assessor Energètic, de 90 hores de durada, amb data d’inici 3 de setembre, data de finalització 24 de setmbre i un total de 10 alumnes participants. Es van preparar els alumnes per a poder treballar en el PAE: Punt d’ Assessorament Enèrgetic. Un cop finalitzat el curs es van inserir un total de 3 alumnes.
  • Vigilant de Seguretat-TIP, de 190 hores de durada, amb data d’inici 10 d’octubre, data de finalització 23 de novembre i un total de 14 alumnes participants.  Un cop finalitzat el curs amb aprofitament, l’alumnat té l’opció d’aconseguir la titulació oficial que expedeix el Ministeri de l’Interior (prèvia supercació de proves teoric-pràctiques).
  • Especialista en Neteja, Manipulació d'aliments i Operador/a de Carretons, de 84 hores de durada, amb data d’inici 8 de novembre, data de finalització 3 de desembrei un total de 20 alumnes participants.  Un cop finalitzat el curs amb aprofitament, l’alumnat ha obtingut certificats d’aprofitament de les 3 especialitats apreses. Cal destacar la titulació obtinguda d’Operador/a de Carretons i el carnet professional (que dóna compliment a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/1995, el Reial Decret 1215/97 i la Norma UNE: 58451-2016).

Els cursos han inclós formació transversal relacionada amb les eines per a la recerca de feina i Gènere i Diversitat sexual i afectiva. 

Enguany s’ha iniciat la Fase d'Acompanyament i Inserció laboral, on la tutora del programa està duent a terme  tant Tutories Individuals com Grupals per a acompanyar l’alumnat  a inserir-se en el mercat laboral.
A destacar que aquestes tutories són a mida de les persones usuàries (tant pel que fa a calendari, horari i necessitat concreta a respondre)  per tal d’afavorir la seva inserció laboral.

Amb aquest projecte es vol promoure el desenvolupament professional de persones en situació d'atur, mitjançant l'acompanyament i el suport en la recerca de feina.

T’acompanyem a trobar la teva nova Feina!!!!

 

MÉS INFORMACIÓ-CONTACTE:

FUNDACIÓ BARBERÀ PROMOCIÓ

Ana Tostado
Telf. 93. 719. 28. 37 ext. 741 / 662 311 978
formacio@barberapromocio.cat
ana.tostado@barberapromocio.cat

 

Comparteix aquesta notícia