Ofertes de Treball per a la contractació de 5 joves d'entre 16 i menys de 30 anys

 

L’Ajuntament de Barberà del Vallès, mitjançant la Fundació Barberà Promoció, ha obtingut una subvenció del Departament de Treball, Assumptes Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya per a incentivar la contractació de joves beneficiaris del Programa Garantia Juvenil a Catalunya.

L’objecte de la convocatòria és la contractació laboral de 5 joves, en diferents tipologies de perfils laborals, a través de contracte en pràctiques remunerades de durada de sis mesos a jornada completa.

Requisits que han de complir les persones que vulguin participar en el projecte:

• Ser beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil

Ara es pot fer la inscripció online sense necessitat de certificat digital. Només cal el mòbil i el correu electrònic i seguir els passos que ens indica el web.

Enllaç: https://garantiajuvenil.sepe.es/nuevaSolicitud

• Estar inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

• Acreditar la possessió d'un títol de formació professional de grau mitjà o superior, o títols oficialment reconeguts com a equivalents; també és vàlid un certificat de professionalitat que habiliti per a l'exercici professional.

• Complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques.

No podran participar en aquesta convocatòria les persones que hagin participat en les convocatòries dels exercicis 2019 i 2020

 Les especialitats del personal a seleccionar són les que s’indiquen a continuació:

 

Les persones interessades poden enviar el currículum a l’Oficina de Treball de la Generalitat de Barberà del Vallès al correu: ofertesbarbera.soc@gencat.cat , indicant a l’assumpte  Ofertes Garantia Juvenil Barberà del Vallès i especificant el/s lloc/s de treball  als que es presentin.

 

 

 

 

 

Categories: 

Comparteix aquesta notícia