Ofertes de Treball per a la contractació de 5 joves de 16 a 30 anys

L’Ajuntament de Barberà del Vallès, mitjançant la Fundació Barberà Promoció, ha sol·licitat una subvenció al Departament de Treball, Assumptes Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya per a incentivar la contractació de joves beneficiaris del Programa Garantia Juvenil a Catalunya.

L’objecte de la convocatòria es la contractació laboral de 5 joves en diferents tipologies de perfils laborals, a través de contracte en pràctiques remunerades de durada de sis mesos a jornada completa.

Requisits que han de complir les persones que vulguin participar en el projecte:

• Ser beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil

Ara es pot fer la inscripció online sense necessitat de certificat digital. Només cal el mòbil i el correu electrònic i seguir els passos que ens indica el web.

Enllaç: https://garantiajuvenil.sepe.es/nuevaSolicitud

• Estar inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

• Acreditar la possessió d'un títol de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com equivalents, o d'un certificat de professionalitat, que els habilitin per a l'exercici professional.

• Complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques.

No podran participar en aquesta convocatòria les persones que hagin participat en les convocatòries dels exercicis 2018 i 2019.

 Les especialitats del personal a selecciona son les que indiquem a continuació:

  • 1 Suport a l’Observatori municipal, amb titulació de CFGS àmbits Informàtica, Comunicació, o Administració
  • 1 Suport a l’Espai Omnia accés a Noves tecnologies, amb titulació de CFGS Integrador Social o família professional Serveis socioculturals i a la comunitat ó informàtica.
  • 3 Administratius de suport en gestió administrativa, amb titulació de CFGS branca Administrativa i de gestió:

1 suport a Arxiu municipal

1 suport a Serveis Jurídics

1 suport a Recursos Humans , Comptabilitat i Arxiu

 

Les persones interessades podeu presentar la vostra candidatura a rrhh@barberapromocio.cat , ajuntant la sol·licitud de participació i la documentació acreditativa següent: DNI, DONO, Inscripció Garantia Juvenil, titulació requerida, currículum i vida laboral.

Categories: 

Comparteix aquesta notícia