Nova oferta formativa subvencionada realitzada a la fundació barberà promoció en el sector químic

Durant el mes de novembre’18  la Fundació Barberà Promoció ha realitzat  2 nous cursos adreçats a persones aturades i ocupades vinculades al sector químic-farmacèutic-plàstic i afins.

Per tal d’oferir més possibilitats d’inserció-requalificació laboral a la ciutadania, treballadors/es i  empreses del sector químic-farmacèutic-plàstics i afins, la Fundació Barberà Promoció ha signat un conveni de col·laboració amb el centre de de formació CESI IBERIA. Fruit d’aquest s’han dut a terme les següents accions formatives a l’entitat:

-REGLAMENT DE L’EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS:

Ha tingut una durada de 16 h. S’ha iniciat el 19-11-18 i ha finalitzat l 23-11-18 en horari de dilluns a divendres de 17:45 a 21:00 h.

El curs es va iniciar per 20 alumnes, persones  interessades en adquirir i consolidar coneixements en el sector químic i concretament, en el reglament de l’ emmagatzematge de productes químics. A destacar que s’han tingut en compte les actualitzacions: RD 656/2017 de 23 de juny, nova normativa d’aplicació obligatòria a empreses del sector.

Els continguts del curs han inclòs establir les mesures adequades, determinar el tipus d’ emmagatzematge, adoptar les mesures de Seguretat, identificar les directrius a seguir, conèixer i diferenciar els tràmits administratius necessaris i identificar i evitar els riscos derivats del mal emmagatzematge.

Tots 2 cursos han estat subvencionats pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i executats per CESI IBERIA a les instal·lacions de la  Fundació Barberà Promoció.

-MANIPULACIÓ DE PRODUCTES QUÍMICS:

De 15 h. de durada, s’ha iniciat el 26-11-18 i ha finalitzat el 30-11-18 en horari de dilluns a divendres de 17:45 a 21:00 h.

El curs s’ha realitzat per 9 alumnes, persones  interessades en conèixer els principals perills relacionats amb la manipulació de productes químics per a una manipulació segura i responsable.

Els objectius específics del curs han estat identificar els productes contaminants químics, conèixer i controlar les reaccions i els processos dels productes químics i prendre les mesures de seguretat corresponents en cada cas per a la seva manipulació.

S’han complementat els continguts teòrics (identificació, mesurament, envasament i etiquetatge, fitxes de seguretat) amb casos pràctics, fitxes de seguretat i recomanacions en la manipulació.

 

Més informació i/o inscripcions a formació:

FUNDACIÓ BARBERÀ PROMOCIÓ

Telf: 937192837- ext 731 - formacio@barberapromocio.cat

 

                    

          

Categories: 

Comparteix aquesta notícia