Nova oferta formativa subvencionada a la Fundació Barberà Promoció en el sector químic

Durant el mes de novembre’18 la Fundació Barberà Promoció iniciarà 2 nous cursos adreçats a persones aturades i ocupades vinculades al sector químic-farmacèutic-plàstic i afins.

Per tal d’oferir més possibilitats d’inserció-requalificació laboral a la ciutadania, treballadors/es i  empreses del sector químic-farmacèutic-plàstics i afins, la Fundació Barberà Promoció ha signat un conveni de col·laboració amb el centre de de formació CESI IBERIA. Fruit d’aquest es duran a terme les següents accions formatives a l’entitat:

-MANIPULACIÓ DE PRODUCTES QUÍMICS:

De 15 h. de durada, i amb data d’inici prevista el 26-11-18 i data de finalització prevista el 30-11-18 en horari de dilluns a divendres de 17:45 a 21:00 h.

El curs està adreçat a persones que vulguin conèixer els principals perills relacionats amb la manipulació de productes químics per a una manipulació segura i responsable.

Els objectius específics del curs són identificar els productes contaminants químics, conèixer i controlar les reaccions i els processos dels productes químics i prendre les mesures de seguretat corresponents en cada cas per a la seva manipulació.

Es complementaran els continguts teòrics (identificació, mesurament, envasament i etiquetatge, fitxes de seguretat) amb casos pràctics, fitxes de seguretat i recomanacions en la manipulació.

-REGLAMENT DE L’EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS:

Té una durada de 16 h. L’inici previst  és el 19-11-18 fins al 23-11-18 en horari de dilluns a divendres de 17:45 a 21:00 h.

El curs està adreçat a persones que vulguin adquirir i consolidar coneixements en el sector químic i concretament, sobre el reglament de l’ emmagatzematge de productes químics. A destacar que es tindran en compte les actualitzacions: RD 656/2017 de 23 de juny, nova normativa d’aplicació obligatòria a empreses del sector.

Els continguts del curs inclouen establir les mesures adequades, determinar el tipus d’ emmagatzematge, adoptar les mesures de Seguretat, identificar les directrius a seguir, conèixer i diferenciar els tràmits administratius necessaris i identificar i evitar els riscos derivats del mal emmagatzematge.

Tots 2 cursos estàn subvencionats pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i executats per CESI IBERIA a les instal.lacions de la  Fundació Barberà Promoció.

 

Més informació i/o inscripcions:
FUNDACIÓ BARBERÀ PROMOCIÓ
Telf: 937192837- ext 731 - formacio@barberapromocio.cat

Categories: 

Comparteix aquesta notícia