NOVA OFERTA FORMATIVA DE LA FUNDACIÓ BARBERÀ PROMOCIÓ EN SECTOR LOGÍSTIC A LES INSTAL.LACIONS DE SABEMSA

Per tal d’oferir més possibilitats d’inserció laboral a la ciutadania, la Fundació Barberà Promoció i l’empresa municipal de Serveis i Aigües SABEMSA col·laboren juntes en diverses accions formatives del sector logístic:

  • D’ una banda, en el marc de la formació ocupacional subvencionada pel SOC, el passat dia 04-06-18 es va iniciar el certificat de professionalitat d’ Activitats Auxiliars de Magatzem, de 250 h. de durada, i adreçat a 15 persones.
  • D’altra banda, i amb el cofinançament de la Diputació de Barcelona (programa FentXarxa), s’han realitzat 3 edicions de la Formació en Operador/a de carretons elevadors, de 16 hores de durada per edició i amb un total de 30 persones formades.
  • Per últim, durant tot l’any s’ofereixen cursos propis d’ Operador/a de carretons elevadors (16 h.) i adreçats a qualsevol persona interessada.

 

Més informació i/o inscripcions:

Fundació Barberà Promoció: TLF 937 19 28 37 - formacio@barberapromocio.cat

Categories: 

Comparteix aquesta notícia