Mesures de suport econòmics que disposen els treballadors autònoms i empreses

Des de l’Ajuntament de Barberà del Vallès volem informar sobre les mesures de suport econòmics que disposen els treballadors autònoms i empreses afectades econòmicament pel COVID-19. Aquest document es una recopilació de les darreres mesures i informacions publicades pel govern central i autonòmic. Els continguts no poden ser considerats, en cap cas substitutius de la legislació vigent, ni d’assessorament legal o d’altra naturalesa. Aquests continguts I dades tenen una finalitat exclusivament informativa.

Categories: 

Comparteix aquesta notícia